Succesvolle investeringen in Zundertse boomteeltsector

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Op de internationale vakbeurs GrootGroenPlus sluit gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling) de succesvolle investering van € 6 miljoen af in de boomteeltsector in Zundert.

Succesvolle investeringen in Zundertse boomteeltsector

Verenigd in Treeport hebben 170 ondernemers uit Zundert en het Belgische Hoogstraten met hulp van gemeente en provincie goede resultaten bereikt in de onderlinge samenwerking en de internationale zichtbaarheid.

Treeport is een van de majeure projecten in West-Brabant die in 2011 financiële steun van de provincie heeft gekregen voor versterking van de economie, behoud van werkgelegenheid en versterking van natuur en landschap. De provincie Noord-Brabant heeft € 3 miljoen bijgedragen, de gemeente Zundert en de ondernemers in de boomteeltsector ook € 3 miljoen. Gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen): “De provincie heeft de boomteeltsector in Zundert een tijdelijke steun in de rug gegeven, maar het zijn de ondernemers zelf die de Zundertse boomteeltsector competitiever gemaakt hebben op de internationale markt. De gezamenlijke aandacht voor duurzaamheid, innovatie en onderwijs zal Treeport helpen zich ook op de lange termijn goed te onderscheiden in hun sector.”

Business Centre

De internationale zichtbaarheid en samenwerking zijn bij Treeport zichtbaar in concrete projecten. Zo werken de boomtelers tegenwoordig met een gezamenlijk logistiek systeem dat zorgt voor lagere kosten, vermindering van CO2-uitstoot en minder verkeersdruk in de regio. Daarnaast zijn er vergvorderde plannen voor het Business Centre Treeport, dat ruimte biedt voor handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs. Dit Business Centre zal met private partijen gerealiseerd worden.

Planty Pot

Op het gebied van innovatie toont Treeport de eerste resultaten met Planty Pot. Dit zijn plantenpotten die gemaakt zijn van restmateriaal uit de aardappelverwerkingsindustrie. Die plantenpotten zijn biologisch afbreekbaar, wat tot minder afval leidt en meer gebruiksgemak voor tuinders. De boomtelers uit Zundert werken ook nauw samen met organisaties als Staatsbosbeheer om reststoffen uit de natuur te gebruiken als voeding voor de boomteelt.

Grootste boomkwekerij-gemeente

Zundert is in oppervlakte de grootste boomkwekerij-gemeente van Nederland. De geografische ligging tussen de mainports van Rotterdam en Antwerpen aan de A16, de omvang, het productieassortiment en de verwevenheid van het cluster zijn onderscheidende factoren, waarmee de concurrentiekracht in de toekomst verder kan worden uitgebouwd.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!