Succesvolle Zeeuwse bijeenkomst Delta Region Network

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Strategic Board Delta Region

Maandagmiddag 23 november troffen circa 80 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Zeeland elkaar tijdens de tweede stakeholdersbijeenkomst van Delta Region Network op uitnodiging van de Strategic Board Delta Region en de BZW.

Succesvolle Zeeuwse bijeenkomst Delta Region Network

Concrete aanleiding: het presenteren van de recente resultaten van de regionale samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden op het gebied van Maintenance, Logistiek en Biobased. En die zijn er legio. Ook werd het aanwezige Zeeuwse bedrijfsleven uitgedaagd in actie te komen en zich te verbinden met de initiatieven in de Delta Region om meer innovatieve bedrijvigheid te creëren.

Renderende verbindingen

De triple helix netwerkorganisatie Delta Region Network, onder aanvoering van de Strategic Board, heeft de missie om samen met partners in heel Zuid-Nederland te zorgen voor een economische boost. Door slimme specialisaties zal de regio sneller duurzaam innoveren. En dat is goed voor de hele economie en werkgelegenheid. Inzet van de Board is het verbinden van partijen op verschillende niveaus. Dat varieert van het organiseren van innovatietafels tot lucratieve ontmoetingen tussen MKB en grootbedrijf. En op grootschalig niveau gaat het om investeringen die bijdragen aan versterking van het innovatie ecosysteem in de regio. Ook is het Delta Region Network actief bezig Europese cofinanciering naar de regio te halen. Het netwerk kent vele betrokken spelers en organisaties.

Concrete resultaten op meerdere niveaus

De clusters Biobased Delta, Logistiek Delta en Maintenance Delta presenteerden samen met Fieldlab Campione, DAISY, KIC Terneuzen en Impuls Zeeland hun concrete resultaten en visie op de toekomst van de regio. Samenvattend is de conclusie dat er ontzettend veel potentie zit in deze regio. Innovatiekracht die via de triple helix aanpak versneld tot ontwikkeling komt. Dieper inzoomend illustreerde de presentatie van het omvangrijke Maintenance project Campione waar een scala aan bedrijven, kennisinstellingen, organisaties en overheden betrokken zijn, het succes van triple-helix samenwerking binnen de Delta Region en daarbuiten, met onder meer Brainport en Limburg. Door het leggen van verbindingen op meerdere schaalniveaus kunnen dergelijke open innovatieprojecten snel en goed van de grond komen.

Transitie naar circulaire economie

Daan van Doorn, voorzitter Strategic Board Delta Region, benadrukte de economische urgentie en kansen voor deze regio die de transitie naar een nieuwe circulaire economie biedt. Die transitie leidt tot nieuwe producten, diensten en werkgelegenheid. Hij omschreef de Strategic Board Delta Region als een ‘kleine organisatie, die achter de schermen verbindingen legt binnen en buiten een regio met enorme potentie’. Arn van der Vorst, voorzitter Cluster Logistiek Delta legde onder meer de werking van de innovatietafels Logistiek uit: trekkers uit het bedrijfsleven die letterlijk samen rond de tafel gaan. Plus het belang van de Human Capital agenda en aansluiting vanuit het onderwijs in de regio daarop. Cor Kloet, voorzitter Cluster Maintenance Delta, stelde in zijn heldere betoog dat de constructie van de Delta Region uniek is in Nederland: over provinciegrenzen heen denken en cross-sectoraal samenwerken om ontwikkeling op gang brengen. Willem Sederel van het cluster Biobased Delta presenteerde samen met Impuls Zeeland enkele concrete biobased-voorbeelden.

Een detailuitwerking van de Toegevoegde Waarde van de triple helix Delta Region vindt u hier.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!