Symposium: ‘Arbeidsmobiliteit in de Vallei’

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: VNO-NCW Midden

Minister Donner verzorgt op maandag 8 februari 2010 in CineMec (Laan der Verenigde Naties 150 te Ede) de officiële opening van Arbeidsmobiliteitcentrum (ACE) De Vallei.

Symposium: ‘Arbeidsmobiliteit in de Vallei’

ACE De Vallei is een iniatief van, voor en door regionale ondernemers.
Belangrijkste taak van ACE De Vallei is de ondersteuning van werkgevers en HR-managers in de Valleiregio.
Deze ondersteuning blijkt uit onder andere het zoeken naar geschikte kandidaten voor vacatures, het re-integreren van medewerkers en het herplaatsen van (boventallig) personeel.
Daarnaast faciliteert het centrum in kennisuitwisseling en creëert zo een dynamisch en actief netwerk.

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen