Syntens en NL Octrooicentrum tekenen overeenkomst

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Syntens

De overeenkomst heeft als doel elkaars werk af te stemmen en te versterken om zo innovatieve MKB-ondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn.

Syntens en NL Octrooicentrum tekenen overeenkomst

Guus Broesterhuizen, directeur NL Octrooicentrum en Piet van Staalduinen, algemeen directeur van de Stichting Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers hebben onlangs de verlenging van hun Service Level Agreement (SLA) tot 2013 getekend.

De overeenkomst heeft als doel elkaars werk af te stemmen en te versterken om zo innovatieve MKB-ondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarnaast het efficiënt gebruik van octrooien en octrooi-informatie te vergroten bij innovatietrajecten die door het MKB worden uitgevoerd.
 
Beide partijen hebben MKB-bedrijven als klant en stemmen elkaars dienstverlening af. Bovendien leveren zij aan elkaar geschikte geïnteresseerde bedrijven aan waar de adviseurs van beide organisaties mee aan de slag kunnen.  Daarnaast continueert NL Octrooicentrum de stationering van haar zeven octrooiadviseurs bij verschillende vestigingen van Syntens.
 
Toekomstige thema's
NL Octrooicentrum en Syntens vinden elkaar in diverse gemeenschappelijk belangrijke thema's zoals de mogelijke effecten van de aangekondigde Ondernemerspleinen, het wegvallen van vele subsidies voor ondernemers. Ook de nieuwe beleidsaanpak van kabinet Rutte op negen topsectoren staat volop in de picture bij beide partijen. Ze zullen dan ook daar waar het kan, zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken om de bestaande afgestemde en elkaar versterkende ondersteuning van het innovatieve MKB te waarborgen.

Voor beide partijen staat daarbij, net zoals in eerdere Service Level Agreements, de klant centraal. Ook hier ziet men synergie om gezamenlijk op in te spelen betreft octrooien en kapitaalverwerving. Door de politieke tendens van subsidies naar kredieten en leningen zullen innovatieve ondernemers genoodzaakt zijn voor financiering zich in plaats van tot de overheid meer te wenden tot externe kapitaalverstrekkers.

Tegelijkertijd zijn door de economische crisis kapitaalverstrekkers voorzichtiger geworden bij het verstrekken van vermogen, zeker wanneer het technische projecten met een hoog risico gehalte betreft. Inzicht in de mogelijkheden die octrooien en andere beschermingsvormen van intellectueel eigendom bieden is dan ook zowel voor kredietaanvragende bedrijven als kapitaalverstrekkers onontbeerlijk.
Tenslotte biedt ook het thema open innovatie voor beiden kansen om de huidige samenwerking te intensiveren.
 
Workshops
Praktisch gezien betekent deze samenwerking dat Syntens de promotie en locatie zal verzorgen van circa 25 octrooiworkshops (georganiseerd door NL Octrooicentrum) per jaar. Andersom verzorgt  NL Octrooicentrum ook een gedeelte van de door Syntens georganiseerde workshops. In toenemende mate worden de workshops meer toegesneden op (elkaar versterkende) sectoren en branches. 

Daarnaast levert Syntens jaarlijks vele bedrijfscontacten aan bij gestationeerde octrooiadviseurs van NL Octrooicentrum en neemt het onderwerp 'octrooien en IE' daar waar mogelijk en op wens van de ondernemer op in de innovatie actieplannen. De octrooiadviseurs van NL Octrooicentrum geven algemene voorlichting over octrooien en IE aan de Syntens adviseurs zodat deze voldoende basiskennis hebben om op adequate wijze door te verwijzen. Ook geven zij MKB ondernemers voorlichting over de bescherming van intellectueel eigendom in het algemeen en de mogelijkheden van octrooien in het bijzonder.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!