Syntens jaagt innovatie Agrofood en Tuinbouw aan

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Syntens

Syntens is ook dit jaar zeer actief om innovatie in het MKB bedrijfsleven aan te jagen. Dit leidt gemiddeld tot een omzettoename van 11% bij MKB-ondernemers.

Syntens jaagt innovatie Agrofood en Tuinbouw aan

De aanpak in de Agrofood- en Tuinbouwsector is vastgelegd in een Agrofood naslagwerk. Op basis van effectmeting bij 481 ondernemers kan Syntens de volgende conclusies trekken over bedrijven in de Agrofood en Tuinbouwsector die in 2011 zijn geadviseerd door Syntens:

  • 21% behaalde een hogere omzet van gemiddeld 11%
  • 96% toename innovatievermogen
  • 82% legde nieuwe verbindingen

Syntens heeft zich de afgelopen jaren krachtig ingezet voor het versterken van de Agrofood- en Tuinbouwsector. In het kader van het nieuwe topsectorbeleid werkt Syntens in opdracht van het ministerie van EL&I op basis van een programmatische aanpak die aansluit bij de agenda's van deze topsectoren. Hiermee wil Syntens vanuit haar rol optimaal bijdragen aan de versterking van de topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen.

Syntens richt zich hierbij primair op de ambities van ondernemers en ondersteunt hen bij het realiseren van innovaties. Het versterken van het innovatievermogen van ondernemers en het leggen van nieuwe verbindingen staan hierbij centraal om uiteindelijk meer business te realiseren. Een goede samenhang tussen ondernemerschap, onderwijs en onderzoek is hierbij van groot belang. Innovatiemanager Erik Koldewey: "In de praktijk merken we dat er vanuit alle kanten steeds meer een beroep op Syntens wordt gedaan om een verbindende rol te vervullen.

Zowel vanuit de ondernemerskant als vanuit de onderwijs- en onderzoekskant worden we hiervoor actief benaderd. Met ons uitvoeringsprogramma voor de Agrofood en Tuinbouw in 2011 hebben we deze extra aandacht voor verbinding in het brede 'innovatiespeelveld' voor het eerst praktisch ingevuld. Ook in 2012 besteden wij veel aandacht aan deze breed gedragen behoefte aan verbinding."

Het uitvoeringsprogramma in 2011 is gebundeld in een naslagwerk met praktijkartikelen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!