Taalscan voor bewustwording en aanpak laaggeletterdheid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Er zijn meer dan 500.000 laaggeletterde werknemers in Nederland. Eén op de vijftien werknemers kan bijvoorbeeld geen personeelsblad, werkinstructie of bestelformulier lezen.

Taalscan voor bewustwording en aanpak laaggeletterdheid

Taalscan voor bewustwording en aanpak laaggeletterdheid

Bedrijven kunnen zelfs veiligheidsrisico’s lopen wanneer werknemers de veiligheidsinstructies niet kunnen lezen. Veel werkgevers realiseren zich niet dat ook geschoolde medewerkers laaggeletterd kunnen zijn. Van alle laaggeletterden heeft ongeveer een kwart een vmbo- of mavodiploma. Ongeveer eenderde heeft een mbo-diploma.

Week van de Alfabetisering

Om het probleem van laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen, organiseert de Stichting Lezen & Schrijven in de week van 8 tot en met 15 september voor de negende keer de Week van de Alfabetisering. Gedurende deze week organiseren maatschappelijke organisaties, intermediairs en bedrijven activiteiten om lezen en schrijven nadrukkelijk naar voren te brengen.

Taalscan

VNO-NCW, MKB Nederland en het FNV onderkennen het belang van een gezamenlijke aanpak om laaggeletterdheid te bestrijden. Gerichte inspanningen om laaggeletterdheid te bestrijden begint met vaststellen dat er een probleem is waarbij taaltraining gewenst is. VNO-NCW en MKB-NL hebben samen met de FNV voor dat doel een taalscan ontwikkeld. De scan draagt bij aan bewustwording en geeft praktische handvaten en oefeningen om laaggeletterdheid aan te pakken. Op de site leesenschrijf.nl vindt u meer informatie over de taalscan.

En u, wat doet u?

Ondernemers kunnen zelf een bijdrage leveren aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren in het kader van deze week. Wilt u inspiratie opdoen en voorbeelden van activiteiten van andere partijen inzien, kijkt u dan op de site van de Stichting Lezen en Schrijven. U kunt uw eventuele eigen activiteiten ook via deze website kenbaar maken.

Meer informatie over VNO-NCW:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!