home » nieuws » Industrie »

Tastbare resultaten door ondersteuning TNO chemische sector

  • Industrie
  • Bron: TNO

Een klein bedrijf slaagde er met de hulp van TNO in een innovatief idee binnen een half jaar in een concreet product om te zetten en op de markt te brengen.

Tastbare resultaten door ondersteuning TNO chemische sector

Dat was een van de tastbare resultaten van de vele bijeenkomsten die TNO voor het mkb in de chemie organiseert.

Zo kwamen in september een kleine vijftig mkb-ondernemers naar een evenement in Rotterdam dat door TNO, Syntens en het samenwerkingsverband voor duurzame innovatie ISPT was georganiseerd. De nadruk lag op samenwerking tussen groot en klein bedrijf, en met kennisinstellingen en de overheid. Er waren sprekers van de Topsector Chemie, het Havenbedrijf Rotterdam, DSM, adviesbureau Beco en het mkb-bedrijf Avantium. Daarna wisselden de ondernemers uitvoerig van gedachten over actuele onderwerpen als innovatie in apparatuur, scheidingstechnologie, biobased economy, efficiency en samenwerking in de keten. ‘Tijdens zulke bijeenkomsten blijkt elke keer weer hoe groot de behoefte is in het mkb om te worden geïnformeerd over de nieuwste technologische ontwikkelingen en samen met ons of juist met collega-ondernemers nieuwe ontwikkelingen of ideeën uit te werken. Vaak vloeien er ook verrassende concrete initiatieven uit voort’, zegt Aart Willem Benschop, manager industriële innovatie van het mkb-team van TNO.

Veelbelovende initiatieven

Zo’n initiatief was het verzoek van een aantal ondernemers tot de vorming van een zogeheten technologiecluster, waarbij TNO met tenminste vijf mkb’ers een concreet vraagstuk bij de kop pakt. Dit jaar zijn voor het chemische mkb drie van zulke clusters gevormd: een over biobased composieten en twee over scheidingstechnologie. In het cluster leggen de ondernemers een gezamenlijke kennisvraag voor beoordeelt TNO of en hoe de gewenste technologie geschikt is om in te zetten bij de deelnemende bedrijven. De resultaten moeten gedeeld worden met tenminste twintig andere mkb-bedrijven in de sector. ‘In de cluster biobased composieten willen de bedrijven weten hoe ze uit planten zo efficiënt mogelijk de juiste vezels te kunnen halen en daarvan volledig biobased bouwstoffenmaken. Wij gaan na hoe dat technisch en economisch rendabel is te realiseren. In een ander cluster houden we ons bezig met de vraag hoe schoonmaakmiddelen na gebruik weer zijn terug te winnen door het te scheiden van het vuil. Allemaal veelbelovende initiatieven.’

Tot een succes maken

Op de jaarlijkse SBIR-bijeenkomst (small business innovation research), presenteren TNO-experts twintig innovatieve productideeën. Dit jaar werd het evenement door maar liefst 450 ondernemers bezocht. ‘De SBIR-regeling kent jaarlijks aan vier ondernemers die met een idee van TNO aan de slag willen een bedrag van 250.000 euro toe. Maar veel voorstellen die het niet halen, weten we vaak langs andere weg toch tot een succes te maken.’ Met Syntens organiseert TNO ook masterclasses en workshops voor ondernemers. Daarvan zijn er het afgelopen jaar enkele tientallen geweest. Syntens krijgt ook veel vragen van ondernemers op technologisch vlak. Veel daarvan komen bij TNO, dat vervolgens een kosteloos technisch consult geeft. Een TNO-expert is daarvoor een dag beschikbaar. ‘Voor de ondernemer gaat het vaak om een ogenschijnlijk onoverkomelijk probleem, terwijl in de praktijk blijkt dat onze expert binnen een dag de oplossingsrichting kan aangeven. Zo hebben we dit jaar ruim honderdvijftig ondernemers verder geholpen.’

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!