TCR blijft vervoerder Regiotaxi Salland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten het vervoer van de Regiotaxi Salland opnieuw te gunnen aan DVG personenvervoer voor een periode van maximaal 5 jaar.

TCR blijft vervoerder Regiotaxi Salland

Dat is de uitkomst van de Europese aanbestedingsprocedure die de provincie in december 2009 is gestart. De daadwerkelijke uitvoering van het vervoer wordt straks door taxibedrijf TCR uit Raalte en Deventer verzorgd. De nieuwe concessie start op 1 juni 2010.

Verbeteringen

Reizen met de Regiotaxi is nu nog aantrekkelijker en gemakkelijker door een aantal verbeteringen die de provincie Overijssel, als verantwoordelijke voor het openbaar vervoer in West-Overijssel, de afgelopen periode heeft ingevoerd. Hierbij gaat het onder andere om:

Kortingstarief: de regiotaxipas (7,50 euro per jaar) is niet meer nodig om in aanmerking te komen voor het kortingstarief van 1 euro per zone. Korting geldt op verbindingen waar geen bus of trein rijdt.
Reismarges: Aan reizigers wordt standaard gevraagd naar een gewenste vertrektijd of een gewenste aankomsttijd. De marge wordt teruggebracht tot maximaal 15 minuten voor aankomst of maximaal 15 minuten na vertrek.
Terugbelservice: vijf minuten voor aankomst van de taxi ontvangt de reiziger een telefoontje.
Taxipoints: wordt in de komende jaren verder uitgebreid. Een Taxipoint is een herkenbare vast aangewezen opstapplaats (zoals een ziekenhuis of verzorgingshuis) waar reizigers zonder vooraanmelding van minimaal 1 uur kunnen vertrekken. Op dit moment heeft alleen het Deventer Ziekenhuis een Taxipoint.
Internet: naast de reservering via de telefoon, is boeken en betalen via internet nu ook mogelijk.
De voertuigen voldoen aan de hoogste milieueisen op het moment van aanschaf. Naast voertuigen met de schoonste dieselmotoren gaat TCR ook een aantal aardgasvoertuigen inzetten. Dit sluit goed aan bij provinciale inspanningen om duurzame mobiliteit te bevorderen, met onder andere de campagne Rijden op aardgas.

Vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de WMO’ers wordt het vervoer mede gefinancierd door de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Regiotaxi Raalte bestaat al sinds 2000 en momenteel maken jaarlijks ongeveer 200.000 reizigers gebruik van het systeem.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!