Te strikte regulering van claims voor voeding is rem op innovatie

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: FoodValley

Het zal tot winst leiden als meer partijen beseffen dat de Europese regeling voor gezondheidsclaims aan twee kanten positief moet uitwerken. Regelgeving moet zowel zorgvuldige reclame borgen als innovatie voor gezonde voeding stimuleren.

Te strikte regulering van claims voor voeding is rem op innovatie

Daarin hebben overheid, wetenschap en de voedingsindustrie ieder een aandeel. Dat bleek op het symposium ‘Claimsverordening: gezondheidswinst of verlies?' op 21 januari in Huizen.

Tussen gezond en ziek kan voeding een verschil maken, zei Alwine Kardinaal van TNO voeding. Om oorzaak-effect relaties van voeding en gezondheid te bestuderen in gezonde mensen is veel lange termijn onderzoek nodig. De industrie waarschuwt dat wanneer de eisen waaraan onderzoek moet voldoen té hoog worden, dit leidt tot minder investeringen in onderzoek en innovatie en uiteindelijk tot een lager aanbod van innovatieve producten die in voedings- of gezondheidskundige zin verbeterd zijn. Communicatie over gezondheidseffecten zorgt er niet alleen voor dat de consument een betere en geïnformeerde keuze maakt, maar is ook een economische stimulans voor de industrie om te innoveren op het gebied van gezonde producten.

Terugverdientijd
Bedrijven die bezig zijn met innovatie bleken bezorgd over de toekomst van innovatie. Frank Agterberg van DSM liet zien dat het ontzettend moeilijk wordt om functionele ingrediënten rendabel te kunnen vermarkten: terugverdientijden kunnen zomaar oplopen van 9 tot 17 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om hierin goed afgewogen beslissingen te nemen. Daarbij moet naast het oordeel van de wetenschap (de EFSA in dit geval) ook oog zijn voor de maatschappelijke gevolgen van het al dan niet toelaten van bepaalde claims. Het is nodig om een goed progamma hiervoor te ontwerpen.

Impact assessment over gevolgen regelgeving
De industrie pleit voor herbezinning. Naast het ministerie van VWS worden ook het ministerie van EZ en Landbouw opgeroepen om het innovatievraagstuk zo op de agenda te houden dat innovaties op gezondheidsterrein mogelijk blijven en wordt aangedrongen op een impact assessment over de gevolgen van de nieuwe regeling voor gezondheidsclaims. Een goede afweging van de maatschappelijke impact en ketenoverleg zijn nodig om ervoor te zorgen dat de goede intentie van de Claimsverordening niet overspoeld wordt door de negatieve neveneffecten op innovatie, onderzoek en uiteindelijk de gezonde keuze van de consument.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!