TEACH|nasium van start: een concrete oplossing voor het lerarentekort

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Christelijke Hogeschool Ede

Op woensdag 26 september 2018 start de eerste groep van 10 leerlingen aan het TEACH|nasium. Michel Rog, lid Tweede Kamer en onderwijswoordvoerder, verricht de officiële opening op De Passie in Rotterdam met de deelnemende scholen basisscholen, voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van ministerie OC&W en leerlingen en hun ouders.

TEACH|nasium van start: een concrete oplossing voor het lerarentekort

De leerlingen van havo-4 en vwo-4 ervaren via deze route op de middelbare school hoe het is om leraar in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs te zijn. Het TEACH|nasium wordt aangeboden door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in samenwerking met basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Oplossingen voor het lerarentekort

Ruim een jaar geleden werd het idee gelanceerd. Jannette Meiling, CHE-directeur opleiding Leraar Basisonderwijs aan de CHE: “We willen oplossingen zoeken voor het lerarentekort. Het TEACH|nasium is een concrete oplossing waarmee we jongeren al vroeg kennis laten maken met het onderwijs. Juist ook willen we de leerlingen aanspreken die niet in eerste instantie aan een carrière in het onderwijs denken. In de regio Rotterdam is er veel vraag naar leerkrachten merken we bij onze basisschoolpartners en De Passie en GSR waren enthousiast om te starten met de pilot. Met het TEACH|nasium beogen we de kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van de instroom op lerarenopleidingen te vergroten.”

Schat aan ervaring

Lize van Veen, decaan op de GSR geeft aan waarom ze graag samenwerken: “Op deze manier bieden we leerlingen die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs, maar ook leerlingen die een algemene brede interesse hebben en ruimte ervaren in hun studieprogramma, een prachtige uitdaging. Ze doen een schat aan ervaringen op, waarbij ze zicht krijgen op leermethodes, pedagogische vraagstukken en hun eigen handelen. Bij hun diploma ontvangen deze leerlingen een waardevol ‘Plusdocument’.” Loes Buist, docent op De Passie, vindt het win-winsituatie: “TEACH|nasium kan zorgen voor meer docenten, voor meer bekwame docenten en voor meer diversiteit onder docenten, daarnaast is het een extra uitdaging voor leerlingen die dat zoeken.”

Programma

Tijdens het programma van TEACH|nasium proeven de leerlingen aan het lesgeven in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij volgen colleges van Pabo-docenten van de CHE om hen op het werkplekleren voor te bereiden, zoals Pedagogiek, Onderwijskunde, Didactiek en Coaching. De stage vindt plaats op de basisscholen en vo-scholen die meedoen met de pilot. De leerlingen volgen het TEACH|nasium naast hun opleiding op de havo of vwo. Het programma van ongeveer een dagdeel per week duurt van de herfstvakantie tot de meivakantie. In het daaropvolgend cursusjaar volgen de leerlingen het tweede deel van het TEACH|nasium-programma in de periode van de zomervakantie tot de voorjaarsvakantie. De leerlingen werken gedurende het jaar toe naar een eindpresentatie die ze verzorgen voor leerlingen van HAVO-3 en VWO-3. Zij beschrijven in die presentatie hun ontwikkeling als persoon en de oriëntatie op het beroep. Zij brengen daarbij hun enthousiasme over het TEACH|nasium over op een volgende lichting TEACH|nasium leerlingen.

Academische pabo

Het TEACH|nasium programma biedt de havo- en vwo-leerlingen ook de mogelijkheid om door te stromen naar de academische variant van de pabo.  Deze variant maakt het mogelijk om in vijf jaar zowel een pabo-diploma als een master Onderwijskunde te behalen. Er is in het voortgezet onderwijs bredere  interesse voor deze pilot. Belangstellende scholen kunnen in de tweede fase van de pilot aanhaken.

Meer informatie over Christelijke Hogeschool Ede (CHE):

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!