Team politie Haven Moerdijk compleet

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Havenschap Moerdijk

Meer werk maken van handhaven op het haven- en industrieterrein. Dat is één van de speerpunten van het Actieprogramma Moerdijk Veilig van gemeente, provincie, Havenschap en de Veiligheidsregio.

Team politie Haven Moerdijk compleet

Nu is er een volgende stap gezet in het actieprogramma Moerdijk Veilig. Onder andere door het politiehaventeam op sterkte te brengen. Dit team is inmiddels compleet (3fte).

Burgemeester Klijs en de directeur van het Havenschap, Ferdinand van den Oever, brachten donderdag een bezoek aan de post die gehuisvest is in de brandweerkazerne aan de Plaza.
De Moerdijkse havenpost is onderdeel van één team voor de havens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk. De interventiekracht van de politie op deze waterknooppunten is hiermee versterkt. 

De taken van het haventeam zijn:

  • Toezicht en handhaving in het havengebied, met specifieke aandacht voor havengerelateerde problematiek; eerste aanspreekpunt voor bedrijven;
  • Opbouwen van kennis over havengerelateerde criminaliteit;
  • Vervullen van expertrol op de thema’s milieu, havenbeveiligingswet en veilig werken in de havens;
  • Toezicht- en auditfunctie in het kader van de Havenbeveiligingswet (Port Security).

Alles doen aan veiligheid

Burgemeester Klijs: ‘100% veiligheid kunnen we nooit garanderen, maar alles wat we er aan kunnen doen als overheden, moeten we ook doen. De inrichting van een stevig politiehaventeam met specifieke kennis en deskundigheid is hier een voorbeeld van. We kunnen sneller zaken signaleren, de bedrijven hebben een aanspreekpunt en alleen de aanwezigheid al van een politiepost stimuleert het veiligheidsgevoel. Ik ben er blij mee, weer een stap vooruit’.

Directeur Havenschap Ferdinand van den Oever: “Excelleren in veiligheid is één van de dragers uit onze Havenstrategie. Samen met de bedrijven op het haven- en industrieterrein en overheden werken we aan de veiligheid op het terrein. Nu het politiehaventeam op sterkte is, is weer een mijlpaal bereikt in het actieprogramma Moerdijk Veilig. Wij vinden het erg belangrijk dat de post op het terrein zelf gehuisvest is. Mooi dat we ook dit gezamenlijk hebben kunnen realiseren.”  

Arie de Graaff, teamchef afdeling Infra: "Het haven- en industrieterrein van Moerdijk is het belangrijkste transportknooppunt in de regio. Daar komen immers diverse vormen van vervoer samen via water- en snelwegen en dit zorgt voor een complexe stroom van goederen, mensen, informatie en geld. Omdat ook criminelen gebruik maken van de transportstromen in Moerdijk is toezicht en handhaving in dit gebied onmisbaar. Met hun specifieke kennis van deze omgeving en de beschikbare wet- en regelgeving dragen de leden van het haventeam, samen met de ketenpartners, bij aan de verbetering van de veiligheid en de integriteit van het haven- en industrieterrein van Moerdijk."

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!