Techniekopleidingen mbo voorlopig gered

  • Technologie
  • Bron: VNO-NCW

De bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs mag het streven naar meer technisch opgeleiden op de arbeidsmarkt niet tegenwerken. Dat zei minister Bussemaker van Onderwijs tijdens een Kamerdebat.

Techniekopleidingen mbo voorlopig gered

Ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met deze duidelijkheid. De techniekopleidingen binnen het mbo lijken voorlopig gered.

In de aanloop naar het Kamerdebat over de bekostiging hadden VNO-NCW en MKB-Nederland, net als brancheorganisatie FME, gepleit voor behoud van de hogere bekostigingsvergoeding voor de dure techniekopleidingen.

In eerste instantie was in het wetsvoorstel Wijziging wet educatie en beroepsonderwijs een gelijke bekostiging van alle mbo-opleidingen opgenomen. Daardoor zouden de duurdere techniekopleidingen voor regionale opleidingen centra (ROC’s) minder aantrekkelijk worden. De vrees bestond dat op ROC-directies druk zou ontstaan om alleen de meest goedkope opleidingen te gaan verzorgen.

Techniekpact

Minister Bussemaker herhaalde in het debat wat ze eerder al in een brief aan de Kamer had duidelijk gemaakt: ze deelt de zorg van werkgevers en onderwijsinstellingen over de bekostiging. Ze zegde toe dat ze het begrotingsvraagstuk wil meenemen in het overleg over het Techniekpact. Een overleg waarbij werkgevers, onderwijs en vakbeweging zijn betrokken.

In de brief aan de Kamer gaf de minister aan dat ook dit kabinet meer technisch opgeleiden op de arbeidsmarkt wil krijgen en dat de bekostiging van het onderwijs dat streven niet mag tegenwerken. Volgens een opgave van FME zou er bij ongewijzigd beleid in 2016 een tekort zijn van 155.000 technici op alle niveaus. De organisatie schetste het dreigende doemscenario van een technologische industrie die het land ‘uit vlucht’.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!