Techniekpact: 'Meer technisch geschoolde vakmensen in 2020'

  • Technologie
  • Bron: MKB Nederland

Over zeven jaar is er op elke basisschool in ons land aandacht voor techniek. Want terwijl de werkloosheid momenteel oploopt, ontstaat er in enkele sectoren een tekort aan technische arbeidsplaatsen.

Techniekpact: 'Meer technisch geschoolde vakmensen in 2020'

Omdat er tot 2020 elk jaar 30.000 extra technici nodig zijn, is op 13 mei het Nationaal Techniekpact 2020 gepresenteerd door de overheid, het onderwijs en de werkgevers, waaronder MKB-Nederland en VNO-NCW. Dit pact markeert de start van een langjarige aanpak om te zorgen voor meer technisch geschoolde vakmensen.

Techniekpact

Er komt een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren. Ook komen er duizend beurzen per jaar voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven. Honderd miljoen euro komt er beschikbaar om de technische kennis van docenten te vergroten. En driehonderd miljoen euro voor bij- en omscholing van mensen met interesse in techniek.

Dit zijn enkele van de 22 afspraken die vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en het onderwijsveld hebben afgesproken met het kabinet en regionale overheden. De afspraken zijn vastgelegd in het 'Nationaal Techniekpact 2020'.

Positie in de wereldtop

Met dit pact willen de ondertekenaars bereiken dat méér jongeren kiezen voor techniek, leren in de techniek en dat méér werknemers gaan en blijven werken in de technieksector. Daarmee behoudt Nederland haar positie in de wereldtop als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

'Techniek is ook de tablet'

'Eén en één is in dit geval drie. Elke euro van het Rijk wordt aangevuld met een euro van het bedrijfsleven en de regio', zei minister Bussemaker van Onderwijs bij de lancering van het investeringsfonds. Dit verbetert de aansluiting van het onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven.

Het Techniekpact moet wat Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, betreft 'gaan werken als een katalysator die alle plannen en activiteiten die er al zijn, versnellen en intensiveren.' Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland, is het negatieve imago dat techniek vaak nog heeft, volstrekt achterhaald. 'Techniek is óók de tablet en telefoon waar jongeren zo gek op zijn.'

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!