Techniekpromotie centraal bij Masterclass Arbeidsmarkt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW Midden

Op 6 oktober 2014 organiseert provincie Gelderland in samenwerking met de Gelderse Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt de tweede ‘Masterclass Arbeidsmarkt’.

Techniekpromotie centraal bij Masterclass Arbeidsmarkt

In mei van dit jaar stond het rapport ‘Ruim voldoende’ centraal en de effecten van de zeer ruime arbeidsmarkt, gecombineerd met nieuwe productietechnieken, die de vraag naar arbeid veranderen en doen afnemen.

Nu behandelen we ‘techniekpromotie’. Een al jaren ingezet middel om de tanende belangstelling voor technische beroepen te keren. We kennen vele vormen. Van open bedrijfsdagen tot ontwerpwedstrijden en van First Lego League tot bezoeken aan speciale technische ‘experience’ centra. Even googelen op de term ‘techniekpromotie’ levert een scala aan organisaties en activiteiten, die allemaal zijn bedoeld om techniek onder de aandacht van jongeren te brengen en daarmee als het even wil hun studie en beroepskeuze te beïnvloeden.

Alleen…… helpen al die activiteiten? Welke doelen worden bereikt en hoe meten we dat dan?

Marleen Klein Hesselink

Studente sociologie, onderzocht een aantal techniekpromotie activiteiten in combinatie met de uitgevoerde resultaatmetingen. Ook is zij op zoek gegaan naar kennis over keuzebeïnvloeding. De resultaten van haar onderzoek zijn ontnuchterend voor iedereen die zich beperkt tot jaarlijkse, eenmalige acties. En geven houvast voor iedereen die techniek promotie in een breder kader en consistent wil doorvoeren.  

Dr. Sandra van Aalderen-Smeets

Senior onderzoeker op het gebied van Wetenschapseducatie en Neuroeducatie, is verbonden aan Universiteit Twente, Centre for Science Education and Talent Development (SETD).

“Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe de mening en de houding van onderwijzend personeel ten opzichte van exacte vakken en techniek een rol speelt in hun manier van les geven op dit gebied. En dan vooral ook, hoe je deze kunt verbeteren. We hebben een nieuw theoretisch raamwerk ontwikkeld om de houding van leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs ten opzichte van wetenschap en techniek te kunnen meten én beschrijven. Hiermee kunnen we de effecten van bijscholingen en trainingen in kaart brengen en techniekpromotie verder helpen ontwikkelen.”

Zij zullen hun kennis op 6 oktober met u delen. Gewapend met nieuwe kennis en inzichten zullen we vervolgens met elkaar bespreken wat dit betekent voor verdere activiteiten op het gebied van techniekpromotie.

Programma

De Masterclass ‘Techniekpromotie, helpt dat?’ wordt gehouden op maandag 6 oktober 2014 van 14.00 tot 17.00 uur. Afsluitend is er een netwerkborrel. Geïnteresseerden zijn welkom bij het Huis der Provincie op de Markt 11 in Arnhem.

14.00 uur Inschrijving deelnemers en ontvangst
14.30 uur Welkomstwoord en inleiding
14.40 uur Marleen Klein Hesselink: techniekpromotie, de onderzoeksresultaten
15.10 uur Dr. Sandra van Aalderen-Smeets: hoe ontwikkelen we de   houding van onderwijzend personeel ten opzichte van exacte vakken?
15.40 uur Korte pauze
15.50 uur Tafelgesprekken door de deelnemers aan de hand van een aantal vragen over techniekpromotie
16.40 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting
17.00 uur Netwerkbijeenkomst

Aanmelden

Meer informatie is verkrijgbaar via Martine Schuijer. Inschrijven kan via human_capital@gelderland.nl.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!