Tekenen van herstel arbeidsmarkt Moerdijk

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Moerdijk

De arbeidsmarkt in Moerdijk lijkt zich te herstellen na de crisisjaren. Dat blijkt uit de Werkgelegenheidsenquête van de Regio West-Brabant (RWB).

Tekenen van herstel arbeidsmarkt Moerdijk

De resultaten laten zien dat de werkgelegenheid stabiel is – er zijn 27 banen bijgekomen in het afgelopen jaar – en dat het aantal vacatures is gestegen na jaren van daling. Wel is de werkloosheid toegenomen van 4,9% naar 6,5%.

De Werkgelegenheidsenquête wordt jaarlijks door de Regio West-Brabant (RWB) verricht namens de 18 samenwerkende gemeenten. De resultaten voor 2014 zijn op 10 november bekend gemaakt. De peildatum van de resultaten is 1 april 2014.

Regionale daling

Regionaal gezien is de werkgelegenheid gedaald met 1,5 procent. De werkgelegenheid in Moerdijk is stabiel (0,1 procent; er zijn 27 banen bij gekomen). Alhoewel de industrie en de groothandel nog altijd tot de belangrijkste werkgevers in de gemeente horen, is het aantal banen in deze sectoren gedaald. Het aantal banen in Vervoer & Opslag, ook een belangrijke werkgever, is toegenomen. De werkloosheid (NWW) is toegenomen van 4,9% tot 6,5%. Dit is nog wel onder het regionaal gemiddelde (7,9%). Daar staat tegenover dat het aantal vacatures voor het eerst sinds 2010 gestegen is.

Te vroeg voor herstel

Wethouder Thomas Zwiers is niet ontevreden met de cijfers: “Werkgelegenheid behouden, zo mogelijk laten groeien en werkloosheid terugdringen zijn belangrijke speerpunten in ons economisch beleid. Natuurlijk is het nog vroeg om te spreken van herstel, helemaal omdat de werkloosheid ook dit jaar is toegenomen, maar de weg omhoog lijkt weer in zicht te zijn. Daar ben ik blij om.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!