Tender Demonstratie Energie Innovatie open

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Topsectoren

Bent u een innovatieve ondernemer en zit u met uw product of dienst net vóór de marktintroductie en bent u op zoek naar financiële ondersteuning? Met de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) kunt u financiering krijgen.

Tender Demonstratie Energie Innovatie open

De eerste tender van DEI staat nu open. In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en of het gebruik ervan stimuleren.

Hernieuwbare bronnen die in aanmerking komen zijn wind en zonne-energie, aerothermische (warmte in de omgevingslucht), hydrothermische (warmte in het oppervlaktewater), geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas. Binnen de regeling is het mogelijk om naast kosten voor demonstratie ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op te voeren, maar de omvang daarvan is gelimiteerd en is vooral bedoeld om tijdens de demonstratiefase nog aanvullend zaken te onderzoeken waar men tegenaan loopt.

Etalage

Onderzoek naar een product en de acceptatie daarvan in de markt is voor nieuwe technologieën vaak lastig. Met de regeling DEI wil de overheid een etalage bieden voor energie-innovaties waardoor bedrijven gemakkelijker de sprong naar commercieel succes kunnen maken - nationaal en internationaal.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 juli tot 4 november 2014. Het subsidieplafon is € 24,285 miljoen. De regeling DEI vloeit voort uit afspraken die staan in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Voor een beschrijving van de subsidiabele kosten voor demonstratie, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling kunt u de handleiding raadplegen op www.rvo.nl/dei.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!