Tevreden over verlenging noodpakket, gesloten sectoren nog in gevaar

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op het vanmiddag gepresenteerde tweede pakket.

Tevreden over verlenging noodpakket, gesloten sectoren nog in gevaar

Wel vinden de organisaties dat de nieuwe regeling (TVL MKB) te beperkt is voor grotere mkb-bedrijven. Hierdoor dreigt alsnog faillissement of fors verlies van werkgelegenheid.

Solvabiliteitssteun

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat het kabinet nu concreet onderzoekt of er solvabiliteitssteun moet komen om voor Nederland strategische (middelgrote) bedrijven te kunnen behouden en ondersteunen om weer te investeren. De ondernemersorganisaties denken dat dit absoluut nodig gaat zijn en hebben hier zeer voor gepleit. De ondernemersorganisaties zijn tevreden over de verbeteringen in het noodpakket, zoals de mogelijkheid om te kunnen herstructureren als dit nodig is.

Vaste lasten

Op aandringen van de ondernemersorganisaties komt er in het nieuwe noodpakket een speciale regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) voor ondersteuning bij het betalen van vaste lasten (huur, onderhoudscontracten). Deze extra tegemoetkoming is volgen MKB-Nederland en VNO-NCW essentieel voor sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens. Bij deze ondernemers komt geen geld binnen, terwijl de loonkosten maar deels worden vergoed. Door alle bijkomende vaste lasten teren zij nu zwaar in op hun reserves en komen ze in gevaar. Ook hopen de ondernemersorganisaties dat de uitvoering van de regeling soepeler kan dan bij de TOGS-regeling en ondernemers niet meer onterecht buiten de boot vallen.

Equity fund

Het kabinet wil verder onderzoeken of het een rol kan spelen bij de (her)kapitalisatie van voor Nederland essentiële middelgrote bedrijven nu hun solvabiliteit in gevaar kan komen. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben dit meermaals bepleit en gaan ervan uit dat het kabinet dit onderzoek snel uitwerkt tot een concreet plan voor een equity fund om strategische bedrijven te kunnen ondersteunen met vermogen als dit nodig is. ‘Als we dat goed opzetten hoeft dit de staat en de belastingbetaler uiteindelijk niks te kosten en kunnen we voor Nederland belangrijke bedrijven behouden,’ aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

Buitenlandse handel en startups

Het kabinet heeft in de plannen ook veel aandacht voor internationaal ondernemen en de ondersteuning hiervan. Dit is een goede zaak, vinden de ondernemersorganisaties. Nederland verdient zijn boterham immers in het buitenland, zeggen zij. Tot slot komt voor startups 150 miljoen beschikbaar. Het is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog wel de vraag of dit voldoende is voor deze groep belangrijke bedrijven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!