Themabijeenkomst Future Cities

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Op woensdag 26 mei 2010, van 12.00 – 17.00 uur, wordt door de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Tiel, samen met CROW, Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte, een eerste, landelijke themabijeenkomst gehouden, gericht op de andere grote steden in Nederland.

Themabijeenkomst Future Cities

In het project Future Cities is voor Arnhem een ‘Urban Climate Analysis Map’, ook wel hittekaart, opgesteld. Met deze kaart zijn de effecten van de hitte in Arnhem zichtbaar gemaakt. De hittekaart is nu in concept gereed zodat op 26 mei a.s. de eerste resultaten daarvan gedeeld kunnen worden met andere grotere steden in Nederland.

Klimaatadaptatie
In 2009 is binnen het programma Eureka van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, het EU Interreg IVB-project Future Cities gestart. Dit project richt zich op de klimaatadaptatie in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Eerst worden de gevolgen van de klimaatverandering voor Arnhem, Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen in beeld gebracht; vervolgens is de vraag welke maatregelen nodig zijn. Daarom werken de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Tiel in het Europese project Future Cities samen met de gemeente Tiel, het Engelse Hastings, de West-Vlaamse Intercommunale, de Duitse waterschappen Lippeverband en Emschergenossenschaft en het Franse Rouen-Seine-Aménagement. In Future Cities wordt de (inter)nationale kennis en ervaring gebundeld én vertaald naar  praktische en pragmatische maatregelen voor onze regio met twintig gemeenten.

Themabijeenkomst
De inmiddels beschikbare kennis over het fenomeen ‘hitte-eilanden’ wordt dan met elkaar gedeeld. Er wordt ingegaan op het ontstaan van het fenomeen, de problematiek, de aanpak om hitte in de stad in beeld te brengen en de resultaten tot nu toe. Ook beoogde maatregelen komen aan bod. De bijeenkomst biedt een breed overzicht aan van de actuele stand van zaken, zowel vanuit wetenschappelijk perspectief als vanuit de praktijk. Met sprekers uit binnen- en buitenland.

Hittekaart
Ook in Nederland is sprake van het hitte-eilandeffect. Dit blijkt onder meer uit de voorlopige resultaten van metingen die in augustus 2009 door Wageningen University zijn verricht. Zowel in Arnhem als in Rotterdam zijn toen, na een reeks van hele warme dagen, met bakfietsen routes gereden door beide steden op verschillende momenten van de dag. In beide steden werd een temperatuurverschil van maximaal 7 °C tussen plekken binnen en buiten de stad aangetroffen. De grootte van de stad lijkt er niet toe te doen. Wat veroorzaakt nu het hitte-eiland effect voor een stad als Arnhem? Eerst heeft de gemeente Arnhem de factoren die hierbij een rol spelen geïnventariseerd. Dat is gedaan aan de hand van (inter)nationaal onderzoek. Op deze manier heeft de gemeente Arnhem de Urban Climate Analysis Map, beter gezegd de hittekaart opgesteld. De hittekaart signaleert de warmteophoping in Arnhem; het laat in één oogopslag zien waar zich de kansen maar ook de problemen bevinden.

Warmteophoping verminderen
De volgende stap is om te bepalen of het hitte-eiland effect ‘erg’ is, of er sprake is van ongewenste situaties of zelfs risico’s voor de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen. De gemeente Arnhem werkt daarvoor nu aan een Urban Climate Recommendation Map, die laat zien hoe ongewenste warmteophoping is te verminderen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!