Thermphos ontvangt een dwangsom van de Provincie Zeeland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Thermphos heeft drie keer de cadmiumnorm overschreven. Desondanks is de uitstoot sinds 2010 met 70% is terug gebracht.

Dwangsom voor Thermphos voor overschrijding uitstoot cadmium
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben fosforproducent Thermphos in Vlissingen op 8 november 2011 een last onder dwangsom opgelegd. Thermphos krijgt deze dwangsom omdat het bedrijf de cadmiumnorm heeft overschreden.

Metingen die in opdracht van de Provincie Zeeland zijn uitgevoerd hebben drie overschrijdingen aangetoond, namelijk: op 10 juni 2011 0,07 mg/Nm3, op 30 augustus 0,28 mg/Nm3 en op 3 oktober 0,07 mg/Nm3.

Voor de uitstoot van cadmium geldt sinds 2 november 2010 een norm van 0,05 milligram per kubieke meter lucht. Deze opgelegde norm is veel strenger dan de jaren ervoor. Hoewel de cadmiumuitstoot sindsdien met minimaal 70% terug is gebracht, heeft Thermphos de nieuwe aangescherpte norm inmiddels driemaal overschreden. Daarvoor is deze last onder dwangsom opgelegd.

Handhaving
Met deze last onder dwangsom beoogt Provincie Zeeland Thermphos te houden aan de norm. Wanneer blijkt dat Thermphos zich niet aan deze norm houdt, moet het bedrijf per overtreding een dwangsom van € 50.000,- betalen tot een maximum van € 200.000,-.

Metingen
Provincie Zeeland laat wekelijks metingen uitvoeren naar de uitstoot van dioxine, ammoniak en de zware metalen cadmium, chroom, koper, kwik, lood en zink.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!