Tilburg doet onderzoek naar windmolens op de Spinder

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeent Tilburg

De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) gaat investeerders zoeken voor een mogelijk windpark op het terrein van vuilstortplaats de Spinder.

Tilburg doet onderzoek naar windmolens op de Spinder

Dit ligt aan de Vloeiveldweg in Tilburg-Noord. MOED onderzoekt ook de mogelijkheden voor de exploitatie van het windpark. Eerst wordt er een zogenoemde Milieu Effect Rapportage gedaan. Die onderzoekt de gevolgen van de komst van windmolens voor de omwonenden en de natuur in de omgeving van de Spinder. Onderzocht wordt wat de mogelijke geluidsoverlast is, hoe het zit met schaduwwerking, hoe veilig de molens zijn en wat de invloed van de molens is op de plaatselijke ecologie.

Omwonenden krijgen bericht over dit onderzoek. Als duidelijk is wat de effecten zijn van een mogelijk windpark zal MOED bij de gemeente Tilburg een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Belanghebbenden kunnen daarop reageren. De gemeenteraad neemt de beslissing over een wijziging van het bestemmingsplan. Het voornemen is om vier of vijf windmolens op de Spinder te plaatsen in 2018.

Green Deal

De gemeenteraad wil dat burgers die met elkaar samenwerken om duurzame energie te gebruiken ook de mogelijkheid hebben om windenergie af te nemen. Burgers en ondernemers werken op het gebied van duurzame energie samen in zogenoemde energiecoöperaties. Die worden bij het onderzoek van MOED betrokken. De gemeente, Waterschap De Dommel, afvalverwerker Attero en MOED hebben afspraken gemaakt over het onderzoek van MOED. Die staan in een zogenoemde Green Deal.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!