Tilburg staat er als studentenstad steeds beter voor

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Gemeente Tilburg

In 2010 stelde het college de nota 'Tilburg Studentenstad' vast. Een jaar later is de conclusie dat de uitvoering van het programma zowel inhoudelijk, plantechnisch en financieel naar wens verloopt. Het college stemt er mee in de aanpak ook na 1 januari 2012 te continueren. Het accent ligt dan op een goede marketing en positionering van Tilburg als studentenstad en een goed vestigingsklimaat voor hoger opgeleiden, waaronder internationale kenniswerkers.

Tilburg staat er als studentenstad steeds beter voor

Studenten belangrijk voor Tilburg
Studenten nemen een steeds vitaler positie in. Tilburg telt een kleine 28.000 studenten in het hoger onderwijs, op een bevolking van ruim 200.000. Jaarlijks besteden zij naar schatting ruim 73 miljoen euro. Marieke Moorman, wethouder Jeugd, Onderwijs en Studentenzaken: "De studenten zijn met hun kennis en kunde Tilburgse bedrijven en instellingen van dienst. Ook vertegenwoordigen zij een positieve jongerencultuur en hebben met hun verenigingsstructuren een uniek eigen organiserend vermogen. Daarbij dragen ze bij aan een innovatief cultureel klimaat in de stad en vormen ze een interessant arbeidspotentieel voor de regio. Dit is belangrijk voor een sterk vergrijzende provincie als Brabant."

Uitgangspunten nota
De nota 'Tilburg Studentenstad' zet in op een beter, wervend imago als studentenstad, een aanpak die studenten in deze stad de ruimte geeft, maar die ook prikkelt om de inzet voor en de banden met de stad te verstevigen. Ten derde is het streven om studenten (en afgestudeerden) via werk of ondernemerschap ook na hun studie te interesseren voor stad en regio.

Imago Tilburg studentenstad
Met de campagne Tilburg is Thuis is er een basis gelegd voor een beter, wervend imago van Tilburg als studentenstad. Tilburg blijft bezig om dit imago te verbeteren. Daarnaast ontwikkelen studentenactiviteiten zich tot grotere, meer gezichtsbepalende evenementen, zoals de Tilburg University Cantus. Studenten worden ook maatschappelijk actiever in de stad. Zo organiseert studentenorganisatie Serve the City jaarlijks verschillende vrijwilligersactiviteiten en zijn er twee studentenwoningen in Tilburg West waar studenten in ruil voor een lagere huur werk voor de wijk verrichten. Studenten van Fontys treden sinds vorig jaar met regelmaat op in de binnenstad in het weekend of tijdens koopavonden.
Studentenhuisvesting

Als het gaat om studentenhuisvesting is de situatie de afgelopen jaren sterk verbeterd. Met de oplevering van studentencomplex Intermezzo in 2010 en de komst van het Talent Square complex (gericht op de groeiende stroom internationale studenten en expats) in de Spoorzone in 2013 is de traditionele kamernood enorm verminderd. Studenten, zo vond het in 2010 opgerichte studentenpanel, zijn tevreden over huisvesting en wonen het liefst in de binnenstad. Afstemming over huisvesting en vele andere zaken gebeurt niet alleen via het studentenpanel maar ook via de pas opgerichte studentenraad.

Ondernemerschap
Om te komen tot meer bedrijvigheid onder hoger opgeleiden heeft de gemeente meerdere initiatieven genomen, dan wel gesteund. Zo worden er onder meer bijdragen geleverd aan het Brabant Centre for Entrepeneurship, het Tilburg Innovatie Centrum en de stichting Starterslift. Zij begeleiden kennisintensieve en creatieve starters en groeiers. Samen met de Academic Business Club (studentondernemers) organiseren zij jaarlijks een startersymposium in Midi. De groeiende behoefte aan (gemeenschappelijke) bedrijfspanden in of rond de binnenstad wordt de komende tijd onderzocht. Als het gaat om de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden wordt een specifiek acquisitiebeleid ontwikkeld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!