TLN: dertien actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Transport en Logistiek Nederland

Het Europees voorzitterschap is voor Transport en Logistiek Nederland (TLN) de aanleiding om aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een ‘Dertien Actiepuntenplan’ aan te bieden voor een beter werkende transportmarkt in de Europese Unie.

TLN: dertien actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa

Vlnr: Jelle Boonstra (TLN) en Melanie Schultz van Haegen (minister Infrastructuur en Milieu)

Transportondernemers worden dagelijks geconfronteerd met een lappendeken van wet– en regelgeving. Bovendien ervaren zij enorme verschillen in handhaving binnen de EU. Er is totaal geen sprake van een eerlijk en gelijk speelveld in Europa. Met concrete oplossingen geeft TLN de minister een praktische en oplossingsgerichte agenda voor haar voorzitterschap van de EU.

Niet meer regels vanuit de EU

Wat betreft TLN gebruikt Nederland het voorzitterschap om er voor te zorgen dat er niet meer regelgeving vanuit de EU wordt geïnitieerd. TLN-voorzitter Arthur van Dijk: “Eerst moet orde op zaken gesteld worden. Ondernemers in de sector transport en logistiek hebben geen behoefte aan nieuwe wet– en regelgeving maar vooral aan een duidelijkere uitleg en interpretatie, inclusief een betere handhaving van bestaande wetten en regels.” Eenduidigheid en daarmee een eerlijk speelveld voor transportondernemers is in Europa nog ver te zoeken. En daarmee ook een goede werking van de interne Europese markt.

TLN Actieplan

In de dagelijkse praktijk blijken de spelregels voor ondernemen binnen Europa niet altijd transparant zijn. Er is te vaak sprake van ongelijke en dubbelzinnige regels. Hierdoor ontstaat voor lidstaten ruimte om zelf regels naar behoefte te interpreteren en te handhaven. Als het aan TLN ligt moet de agenda voor het Nederlandse voorzitterschap bestaan uit het ‘Dertien Actiepuntenplan’, waarin juist concrete oplossingen worden gegeven voor het eerlijk zaken doen binnen de EU. De actiepunten variëren van ‘uniformeer handhaving’, ‘stop verdere liberalisering’ en ‘zorg voor duidelijke rij- en rusttijden’ tot ‘uniformeer tolinning’, ‘behandel alle vervoersmodaliteiten gelijk’ en ‘schrap rijverboden binnen de EU’.

U kunt het complete document ‘Dertien actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa’ hier downloaden.

Meer informatie over Transport en Logistiek Nederland (TLN) Regio Zuid:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!