home » nieuws » Industrie »

TNO/NWO Call for proposals voor de Creatieve Industrie

  • Industrie
  • Bron: TNO

TNO en NWO hebben de call for proposals voor de Creatieve Industrie vorige week gepubliceerd. De call richt zich op het toegankelijk maken van kennis voor de creatieve industrie, het ontwikkelen van nieuwe kennis en op het tot stand brengen van de verbindingen tussen wetenschap en praktijk.

TNO/NWO Call for proposals voor de Creatieve Industrie

Verschillende soorten projectvoorstellen zijn mogelijk, zodat de gewenste samenwerking en benutting van de opgedane kennis op maat gerealiseerd kan worden.

Het kabinet heeft de creatieve industrie in Nederland aangewezen als één van de economische topsectoren. De creatieve industrie is een relatief jonge, dynamische topsector. De ambitie van de sector is om Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa te maken. Om dit te realiseren, is meer samenwerking tussen de creatieve industrie en kennisinstellingen noodzakelijk.

Centraal in de plannen van deze topsector staan CLICK//NL en de CLICK//Networks. CLICK staat voor Creativity, Learning, Innovation, Co-creation, Knowledge. De CLICK//Networks zijn zeven innovatienetwerken die de kennis- en innovatieagenda's voor de topsector creatieve industrie ontwikkelen en uitvoeren. Deze kennis- en innovatieagenda’s bepalen de inhoudelijke focus van deze call.

De CLICK//Networks zijn onderdeel van het overkoepelende Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) voor de Creatieve Industrie, CLICK//NL.

Doel en procedure van de call

Deze call for proposals is een gezamenlijk initiatief van TNO en NWO. Voor een sterke Nederlandse creatieve industrie is een internationaal concurrerende positie onontbeerlijk. NWO en TNO zetten met deze call middelen in voor de creatieve industrie op basis van wetenschappelijke excellentie, maatschappelijke impact en publiek-privaat commitment. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de context van het TKI CLICK//NL.

Onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij één of meerdere van de zeven innovatieagenda's:

  • GATHER (gaming)
  • Media & ICT
  • Smart Design Solutions
  • BEAU (built environment, architecture, urbanism)
  • Next Fashion
  • Cultural Heritage (crossover(s) naar de andere CLICK//Networks verplicht)
  • CI NeXt: Business Innovation

In de call staat omschreven onder welke voorwaarden en via welke procedures aanvragen kunnen worden ingediend.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!