'Toegang tot 100.000-banenproject beter geregeld'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat staatssecretaris Jetta Klijnsma de aanmelding voor het zogenaamde doelgroepenregister voor mensen met een arbeidsbeperking gaat aanpassen.

'Toegang tot 100.000-banenproject beter geregeld'

Door deze beslissing kunnen jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en ROC-entree-leerlingen die aan het werk willen na hun schoolperiode zich rechtstreeks melden bij het UWV. Tot nu toe moesten de gemeenten daarvoor een verzoek indienen bij het UWV.

100.000-banenafspraak

In het doelgroepenregister, dat wordt beheerd door het UWV, staan alle personen die vallen onder de 100.000-banenafspraak. Dat is de afspraak tussen kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. In totaal gaat het om 125.000 banen, waarvan er 100.000 door werkgevers uit marktsectoren en 25.000 door de werkgevers uit overheidssectoren gerealiseerd moeten worden. ‘Voordeel van het doelgroepenregister is dat ondernemers, landelijk, kunnen checken of iemand onder de 100.000-banenafspraak valt’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Korte lijnen

Een andere wens van de werkgevers was dat de werkzoekenden zich rechtstreeks tot het UWV kunnen wenden voor een Wajong- of doelgroepbeoordeling. Bijvoorbeeld in die gevallen dat er een directe matching tussen een werkgever en een werknemer tot stand komt en de vraag opkomt of de werknemer tot de doelgroep behoort. ‘Het is goed dat er korte lijnen zijn om het proces voor de invulling van de 100.000 banen te realiseren’, aldus de werkgeversorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!