'Toekomst Europa veiligstellen met hervorming arbeidsmarkt'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW

Europa moet hervormingen doorvoeren op het gebied van arbeidsmarkten. Alleen via een verbeterde concurrentiepositie van het bedrijfsleven en het creëren van banen kan Europa de bestaande sociale stelsels behouden.

'Toekomst Europa veiligstellen met hervorming arbeidsmarkt'

Volgens de Europese werkgeversorganisatie BusinessEurope is het belangrijk om samen met vakbonden de 'sociale dialoog' hierover aan te gaan.

Pijnlijke hervormingen

Om de discussie over een gezamenlijke toekomstvisie nieuw leven in te blazen, organiseerde de Europese Commissie gisteren de conferentie 'Een nieuwe start voor de sociale dialoog'. Volgens Voorzitter Emma Marcegaglia van BusinessEurope, waar VNO-NCW onderdeel van is, moet de nieuwe dialoog ruimte bieden om noodzakelijke hervormingen door te gaan voeren. 'Recente cijfers schetsen namelijk een duidelijk beeld: in landen die de nodige, soms pijnlijke hervormingen hebben gedaan, is nu de meest significante groei te zien', aldus BusinessEurope.

Hevige wereldwijde concurrentie

De eerste prioriteit moet dan ook liggen bij het ontwikkelen van een Europees kader voor het hervormen van nationale arbeidsmarkten, aldus BusinessEurope en VNO-NCW. Want zonder hervormingen zal de concurrentiekracht van bedrijven niet voldoende kunnen herstellen en toenemen. Dat geldt ook voor de werkgelegenheid. 'Het is van groot belang dat vakbonden inzien dat Europese bedrijven worden geconfronteerd met hevige wereldwijde concurrentie. Alleen een verbeterde concurrentiepositie zal ons toelaten om het Europese sociale model te behouden', aldus Marcegaglia. 'Nostalgie van de jaren 1990 helpt Europa niet. We moeten de huidige uitdagingen aan te pakken', stelt BusinessEurope directeur-generaal Beyrer.

Focus op groei werkgelegenheid

Bij een ouder wordende beroepsbevolking moet de focus liggen op zowel een langere en duurzame arbeidsinzet, als op mobiliteit op de arbeidsmarkt. 'Door het goedkoper maken van arbeid zullen meer mensen aan het werk kunnen blijven en anderen tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden. Werk is immers de beste garantie voor het bestrijden van armoede', aldus beide werkgeversorganisaties.

De groei van werkgelegenheid kan volgens hen toenemen door het tot stand brengen van het Transatlantic Trade en Investment Partnership (TTIP). Maar ook door het verbeteren van het investeringsklimaat in de EU, groei van de industrie en het behoud en ontwikkelen van vaardigheden en functiekwalificaties. Bovendien is het nodig de digitale economie verder te ontwikkelen, aldus BusinessEurope en VNO-NCW.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!