‘Toekomst Land van Cuijk ligt in duurzame en zorgvuldige veehouderij’

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert

Dat is de belangrijkste conclusie van de derde masterclass agrifood Land van Cuijk die afgelopen maandag werd gehouden op Landgoed De Barendonk in Beers.

‘Toekomst Land van Cuijk ligt in duurzame en zorgvuldige veehouderij’

Centrale vraag van deze masterclass was: ‘Wat zijn de risico’s en kansen voor een agrifood regio als Land van Cuijk als we kijken naar het aspect gezondheid en omgeving en hoe kunnen wij daarop inspelen?’

De masterclass ging van start met twee inspirerende verhalen vanuit verschillende invalshoeken. Henk Jans, deskundig arts en zeer actief betrokken bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in Brabant, beet het spits af. Belangrijk vertrekpunt voor zijn visie is dat de veehouderij in Brabant zich verder intensiveert. Niet omdat het aantal dieren groeit, maar omdat het aantal bedrijven afneemt. De bedrijven die over blijven worden groter. Daarbij worden diergezondheid en – welzijn steeds belangrijker. Hierbij benadrukte Jans ook het belang van een One Health-benadering, waarbij maatregelen zoveel mogelijk in samenhang genomen moeten worden.

One Health verbindt gezondheid van mens en dier, gericht op het voorkomen en vroegtijdig bestrijden van infectieziekten. Dit alles biedt kansen in de ogen van Jans “Grootschaligheid biedt kansen als het gaat om aandacht, ruimte en mogelijkheden voor goed bedrijfsgezondheids- en hygiënemanagement. En dat is naast het inzetten op gesloten systemen cruciaal om verspreiding van ziekten te voorkomen.” Jans trok de parallel met Carnaval: “Tijdens dit feest, waarin mensen zich continu in grote aantallen verplaatsen van de ene naar de andere locatie en waarin hygiënemaatregelen te wensen overlaten, kan een griepvirus zich in rap tempo verspreiden.”      

Voer als belangrijke basis      

Leo den Hartog, director R&D bij Nutreco en Buitengewoon Hoogleraar Duurzame diervoeding in productieketens bij Wageningen Universiteit, ging in op de waarde van diervoeding voor de doorontwikkeling van de duurzaamheid van de sector. “Diervoeding is een cruciale schakel in de productieketens. Uit onderzoek wordt het belang van goede voeding, met name in de eerste dagen bij kuikens, eerste weken bij biggen en eerste maanden bij kalveren, steeds duidelijker. Dieren bereiden zich in deze periode voor op de verdere levensfasen. Bij een goede start hebben ze later een hogere productie: Life start sets life performance. Net als bij mensen, zorgt een uitgebalanceerde voeding er ook bij dieren voor dat goede bacteriën in de darmen voldoende kans krijgen om zich te ontwikkelen en te handhaven. Dankzij deze bacteriën zijn dieren gezonder en hebben ze minderantibiotica nodig.”

Goede uitgangspositie           

Wereldwijd gezien hoort Nederland bij de koplopers op het gebied van duurzame veehouderij en beschikken we over veel kennis en kunde. Jans vult aan  “Kijk naar het grote aantal dieren dat we houden in ons dichtbevolkte land en naar het relatief kleine aantal uitbraken van ziekten. Dat toont dat we met elkaar een goede balans hebben weten te vinden. Uiteraard is hierbij zeker wel eens sprake van spanningen en moeten we alert blijven, maar ‘bottom line’ doen we het echt heel erg goed samen. Dit vraagt wel om een continue dialoog met de omgeving.” 

Land van Cuijk heeft daarmee een prima uitgangspositie als het gaat om doorontwikkeling van duurzame veehouderij, zo bepleiten de sprekers. “En die kans moeten we pakken, zeker omdat de vraag naar duurzaam geproduceerde dierlijke producten in de toekomst drastisch zal groeien. Door de wereldwijde bevolkingsgroei én de welvaartstoename ligt de vraag naar melk en vlees in 2050 naar verwachting respectievelijk 53 en 75% hoger”, aldus Den Hartog Bovendien biedt deze ontwikkeling breed economisch perspectief. Denk aan nieuwe werkgelegenheid op het gebied van stalsystemen, voerbeheersing, klimaat- en waterbeheersing of hygiëne- en bedrijfsgezondheidsmanagement. Dat biedt kansen voor een regio als Land van Cuijk, waar alle schakels in de keten (van grond tot mond) vertegenwoordigd zijn. De opdracht aan de regio is dus duidelijk!           

Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de invulling van de volgende masterclasses. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur een mail met uw contactgegevens naar annet@imagro.nl.   

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!