Toekomst van de VVV's in Zeeland

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: NV Economische Impuls Zeeland

Afgelopen maand heeft Impuls het eindrapport opgeleverd, dat ingaat op de toekomst van de VVV’s in Zeeland.

Toekomst van de VVV's in Zeeland

Opdrachtgever was het bestuur van de Stichting Promotie Zeeland Delta. Het rapport gaat niet in op een wellicht gewenste nieuwe, definitieve structuur, maar levert allerlei materiaal aan, waarmee het bestuur en de achterliggende Regio- VVV’s aan de slag kunnen.

Zo is gekeken naar de digitale ontwikkelingen, de veranderingen in de ondernemerswereld en bij de consument en naar reorganisaties bij VVV’s in andere delen van Nederland. De laatste categorie kan Zeeland iets leren over de wijze, waarop kansen en bedreigingen daar zijn gepareerd door aanpassingen aan de bestaande organisaties en hun taken door te voeren.
Het rapport, genaamd ‘Bouwstenen voor een goed gesprek….’, ligt inmiddels op het bord van de PZD en de vier Regio-VVV’s. Impuls heeft aangegeven ook in komend jaar bij te willen dragen aan een succesvolle doorontwikkeling van de VVV in Zeeland.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Ed Peerbolte, tel: 0118 673 580 of e-mail: epeerbolte@impulszeeland.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!