Toenemende concurrentie onder Zzp'ers

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: KvK

De groep startende ondernemers was de afgelopen jaren telkens groter. Alleen in het jaar 2009 was er een lichte daling van het aantal starters, waarschijnlijk als gevolg van de in 2009 in volle hevigheid losgebarsten economische crisis. In 2010 lijkt de trend vooralsnog weer gekeerd en neemt het aantal starters weer toe.

Toenemende concurrentie onder Zzp'ers

Zzp´ers ervaren in toenemende mate concurrentie van soortgenoten: ruim een derde (36%) van de zzp´ers vindt dat de concurrentie toeneemt in de eigen branche (In de vervoersector is dit zelfs 62%), 6% vindt dat de concurrentie juist afneemt en 37% houdt het erop dat het gelijk blijft. Opvallend is dat 14% geen idee heeft van de concurrentie. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel

Zzp´ers zelfvoorzienend
De meeste zzp´ers (91%) komen aan hun opdrachten via hun eigen netwerk. Voor 14% zijn bemiddelingsbureaus belangrijk en zo´n 17% werft via advertenties/reclame. Een derde van de respondenten merkt dat grote bedrijven via bemiddelingsbureaus inhuren.

Uit de resultaten van COEN, die op 8 december 2010 zijn gepubliceerd, bleek daarnaast dat de helft van de bedrijven in Nederland in de afgelopen twaalf maanden zelfstandigen zonder personeel heeft ingehuurd. In de bouwsector maakte zelfs ruim tachtig procent van de bedrijven gebruik van de diensten van zzp’ers. Specifieke kennis en flexibiliteit zijn de belangrijkste reden voor inhuur, zo vind circa een kwart van de opdrachtgevers. In de bouwsector is de belangrijkste reden opvang van pieken en dalen in het productieproces. In deze sector wegen de lagere loonkosten van zzp´ers overigens zwaarder dan bij opdrachtgevers in andere sectoren.

Starters en zzp´ers
De meeste van deze startende ondernemers gaan als zzp´er aan de slag. Een zzp´er is een ondernemer met een eenmanszaak, die geen personeel in dienst heeft. Eind november 2010 telt het handelsregister 774.000 zzp´ers. In november bezochten 23000 aspirant ondernemers de landelijke startersdag van de KvK. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal starters in 2010 met zo´n 10% zal toenemen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Over het KvK Ondernemerspanel
Het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel is opgericht in 2009. Inmiddels telt het panel circa 7.000 leden, die op uitnodiging lid zijn geworden. Leden van het Ondernemerspanel krijgen per jaar 6 tot 10 uitnodigingen om deel te nemen aan online onderzoek, onder meer over actuele onderwerpen zoals wetswijzigingen, belastingen, aanpak en effecten van de economische crisis en overige ondernemersvraagstukken. Het panel biedt de Kamer van Koophandel ook de kans haar producten en diensten direct af te stemmen op de behoefte van de ondernemers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!