Topconsortium EnerGO van start: innoveren en toepassen

Kennis en innovaties ontwikkelen die energiebesparing in de gebouwde omgeving een krachtige impuls geven. Dat is het doel van het net opgerichte Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) ‘EnerGO’- onderdeel van Topsector Energie. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan daarvoor samen aan de lat.

Topconsortium EnerGO van start: innoveren en toepassen

Kennis en innovaties ontwikkelen die energiebesparing in de gebouwde omgeving een krachtige impuls geven. Dat is het doel van het net opgerichte Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) ‘EnerGO’- onderdeel van Topsector Energie. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan daarvoor samen aan de lat.

"Als TKI EnerGO zijn we uitvoerder van het innovatiecontract Energiebesparing Gebouwde omgeving, dat in het voorjaar in het kader van het Topsectorenbeleid is vastgesteld”, zegt TKI-voorzitter Teun Bokhoven: "We geven de richting aan en regisseren. Daarbij ligt de focus op vier themagebieden: ‘Installaties en Binnenmilieu’, ‘Gebouw’, ‘Gebied’, en tenslotte ‘Financiën en Implementatie’."
Vertaling budget naar projecten met kwaliteit

Binnen de verschillende themagebieden zijn in totaal zestien programmalijnen uitgezet die moeten uitmonden in de uitvoering van concrete innovatieprojecten. “Voor tien programmalijnen treffen we voorbereidingen zodat we daarmee in 2013 snel verder kunnen. Maar de overige zes werken we nog dit jaar uit en daarbij vertalen we het beschikbare budget als het ware naar kwalitatief goede projectvoorstellen.

Daarvoor is een bedrag beschikbaar van zo’n twintig miljoen euro. Bijna de helft komt voor rekening van het ministerie van EL&I. Het bedrijfsleven draagt tenminste 40% bij aan de uitvoering van het topsectorenbeleid en daarnaast zijn er ook nog andere bronnen: gemeenten bijvoorbeeld, die een actieve rol spelen.”
Innoveren én toepassen

Bij het uitrollen van de programmalijnen en het op de rails zetten van projecten, zal er in eerste instantie een fors accent liggen op de ontwikkeling van technische innovaties binnen het themagebied ‘Installaties en Binnenmilieu’. “Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan ontwikkelen van systemen voor compacte warmteopslag, of het ontwikkelen van een nieuwe generatie ventilatie- en warmteterugwinsystemen.” Ook veel aandacht krijgt het themagebied ‘Financiering en Implementatie’ en “Gebied”. “Innovatie is maar de helft van het verhaal. Winst boek je pas door toepassing. Wat dat betreft kan er in Nederland nog wel een tandje bij. Overigens zie je de druk om daarmee aan de slag te gaan wel steeds toenemen. Niet in de laatste plaats door het steeds groeiende aandeel van energielasten in de woonlasten van huishoudens of in bedrijfsvoeringskosten.”
Betrokkenheid bedrijfsleven bij TKI EnerGO

Het thema energiebesparing in de gebouwde omgeving kan zich verheugen in een groeiende aandacht van bedrijfsleven en kennisinstellingen, is de overtuiging van Bokhoven. “Je ziet geleidelijk aan het bewustzijn toenemen dat het van belang is om te innoveren. Steeds vaker zoeken bedrijven naar het ontwikkelen van nieuwe kansen. En dat tegen de achtergrond dat bijvoorbeeld bouwsector en installatiesector – inclusief toeleveranciers – gewoon in heel zwaar weer zit.

Het betrekken van de verschillende partijen lukt tot op heden goed, maar we vinden dat het nog beter kan en moet. Daarom hebben we nu ook afspraken gemaakt met Syntens, het innovatiecentrum voor het MKB-bedrijfsleven. Zij gaan een heel actieve rol vervullen om via ons MKB-loket de MKB-bedrijven nog meer te betrekken bij het ontwikkelen van kennis en innovaties en de uiteindelijke toepassing ervan”

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!