Topfonds Gelderland vandaag geopend

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: PPM Oost

Van de 100 miljoen euro revolverende middelen voor de Gelderse economie is 58 miljoen euro ondergebracht bij dit fonds, dat beheerd wordt door fondsmanager PPM Oost.

Topfonds Gelderland vandaag geopend

De provincie Gelderland werkt in het Topfonds Gelderland met revolverende middelen, om meer te bereiken per geïnvesteerde euro voor de stimulering van de Gelderse economie. PPM Oost zorgt voor de uitvoering van dit beleid vanuit haar financiële kennis, ervaring en netwerk, diep verankerd in de regionale economie. Het nieuwe Topfonds Gelderland functioneert op een marktconforme wijze vanuit een krachtenbundeling van publieke investeringen en privaat kapitaal.

“Naast overheidsgeld trekken we met de fondsen binnen Topfonds Gelderland ook privaat geld uit de markt. Er komt dus veel meer geld beschikbaar voor innovatie en duurzame energieprojecten. Voor een innovatieve ondernemer betekent dit dus een grotere kans op de succesvolle financiering van zijn bedrijf. Voor de Gelderse economie staat dit voor de verdere versterking van de economische groei, behoud van werkgelegenheid en vooruitzicht op nieuwe arbeidsplaatsen.” - Marius Prins, directeur PPM Oost.

Overkoepelend fonds voor co-investeringen

Topfonds Gelderland is een ‘fonds-in-fonds’. PPM Oost zorgt ervoor dat Topfonds Gelderland investeert in nieuwe marktfondsen samen met anderen: venture capitalists en private investeerders. Deze ‘revolverende’ marktfondsen leiden tot hefboomeffecten op de directe publieke investeringen, zoals bekend van het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) met een fondsomvang van 30 miljoen euro. De nieuwe investeringen zijn bestemd voor de economische sectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie & Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en de maakindustrie. Hiermee zet de provincie Gelderland een samenhangende structuur neer die de Gelderse economie concurrerender en duurzamer maakt.

“Dit is een toekomstbestendige, innovatieve manier van financieren die laagdrempelig is voor het Gelderse bedrijfsleven. Hiermee halen we extra financieringsmiddelen naar Gelderland ter versterking van de Gelderse economie en de duurzaamheid daarvan.” - Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Gelderland.

Investeren in duurzame economie

De provincie stelt met het nieuwe Topfonds Gelderland de komende jaren via verschillende kanalen geld beschikbaar aan bedrijven. Doel is de versterking van het vermogen van ondernemingen om innovaties door het bedrijfsleven te stimuleren.

Het bevorderen van innovatie binnen de Gelderse topsectoren (Health en Food) en de maakindustrie heeft de provincie daarom tot speerpunt van het economisch beleid verheven. Met het Topfonds Gelderland beoogt de provincie ook doelen te realiseren op het gebied energietransitie. Enerzijds richt zij zich daarbij op investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie; anderzijds op  economische innovatie en groei van de topsector energie- en milieutechnologie, onder andere door een bloeiende biobased economy.

Revolverende fondsen

De fondsen binnen Topfonds Gelderland worden revolverend ingezet. Dit wil zeggen dat de provincie het geld via fondsen, als risicodragend kapitaal, ter beschikking stelt aan bedrijven door middel van leningen en participaties. Het streven is de realisatie van co-investeringen met derden, waardoor een hefboomeffect ontstaat op de Gelderse publieke investeringen. Derden kunnen investeerders zijn uit de kapitaalmarkt, maar ook andere belanghebbenden en overheden.

Meer informatie

Provincie Gelderland, mevrouw M. Nijenhuis, telefoonnummer (026) 359 90 20, m.nijenhuis@gelderland.nl,

PPM Oost, de heer M. Prins, directeur, telefoonnummer (026) 384 42 45, marius.prins@ppmoost.nl,

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!