home » nieuws » Industrie »

Topsector Chemiebeurzen uitgereikt

  • Industrie
  • Bron: Topsectoren.nl

Een nieuwe lichting van 67 jonge chemietalenten ontving gisteren een Topsector Chemiebeurs. Dit gebeurde in aanwezigheid van het Boegbeeld van de Topsector Chemie, Gerard van Harten, en Directeur Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Bertholt Leeftink.

Topsector Chemiebeurzen uitgereikt

Uit eerdere lichtingen studeerden deze dag 23 studenten af. Met de realisatie van inmiddels 129 beurzen voorziet de Topsector Chemie nu al in meer dan 10% van de ambitie van 1000 beurzen die door Techniekpact is gesteld. De Topsector Chemie is daarmee koploper ten opzichte van de andere Topsectoren.

Sinds de start van dit beurzenstelsel in 2011 is er een duidelijke toename te zien in de instroom van chemie-opleidingen. Ook zorgen de beurzen voor intensiever contact tussen bedrijven en opleidingen, en worden zeer talentvolle en ambitieuze scheikundigen aangetrokken.

Doel Topsector Chemiebeurs

Met een beurs volgt de student één van de vier talentenprogramma’s van de Topsector Chemie. Deze programma’s worden gezamenlijk met de deelnemende bedrijven, hogescholen en universiteiten vormgegeven. De talentenprogramma’s helpen de interesse in een chemieopleiding te vergroten en tevens het aanbod op de arbeidsmarkt aan goede afgestudeerde scheikundigen en procestechnologen te verruimen. De studenten komen tijdens hun talentenprogramma in aanraking met verschillende bedrijven en dienen tijdens en na hun deelname als rolmodel voor potentiële chemie-studenten. Daarnaast biedt de Topsector Chemiebeurs ook chemiebedrijven tal van voordelen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld veel laagdrempeliger toegang tot hogescholen en universiteiten, wat leidt tot veel meer kennisuitwisseling en een betere samenwerking tussen beide partijen.   

Excellentie door talentenprogramma’s

De Topsector Chemiebeurzen zetten in op excellentie. De chemische industrie is een dynamische en innovatieve sector, die een directe bijdrage levert aan een duurzame samenleving en een gezonde economie. De chemiesector streeft naar een leidende positie in Europa en moet hard blijven vernieuwen om in de toekomst een goede concurrentiepositie te behouden. Meer dan ooit zijn talentvolle scheikundigen nodig om deze ambities te verwezenlijken.

Dat de studenten die deelnemen aan de talentenprogramma’s van de Topsector Chemie inderdaad excellent zijn blijkt ook uit de nationale en internationale erkenning die zij naast hun deelname aan de talentenprogramma’s oogsten. Zo zitten Process Technology Talent Program (PTTP)-studenten Sharon Wijk en Bob Lammers in de finale van de Green Brain of the Year Contest, georganiseerd door de Universiteit van Noord-Cyprus, met een duurzaamheidsvoorstel rond Air Purification by Magnetic Cooling. COAST MSc+ alumnus Bob Pirok won de Young Scientist Award 2015, uitgereikt tijdens de HPLC2015 in Beijing, China.

Meer informatie over de Topsector Chemie beurzen en talentenprogramma's. Kijk voor meer informatie over de Topsector Chemie hier en op www.topsectorchemie.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!