Topsector High Tech Systems en Materialen start offensief

  • Technologie
  • Bron: FME-CWM

Het internationaliseringsoffensief van de topsector High Tech Systems en Materialen (HTSM) is gereed. Het omvat de overkoepelende internationale ambitie van de bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen deze topsector.

Topsector High Tech Systems en Materialen start offensief

HTSM heeft forse groeiambities en wil de export meer dan verdubbelen, van € 32 miljard in 2009 tot € 77 miljard in 2020. De Nederlandse HTSM-sector gaat zich profileren als mondiale hightech speler en als ‘the place to be’ voor bedrijven, kenniswerkers, onderzoeksinstellingen en studenten.

Ook moeten de kansen worden benut in de doellanden China/Taiwan, Zuid-Korea, VS, Duitsland en Frankrijk. HTSM wil dat Nederland door deze landen tot de wereldtop op het gebied van 'high tech' wordt beschouwd.

Postennet aan zet

In de brandingstrategie wordt Nederland neergezet als wereldspeler in de hightech sector, waar oplossingen bedacht worden voor de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn, veiligheid, groene energie, mobiliteit en het klimaat . HTSM gaat zich onder het label ‘Holland High Tech – High Tech Solutions for Global Challenges’ inzetten op internationale R&D-samenwerking, handelsbevordering, het aantrekken van kenniswerkers en acquisitie van bedrijven. Onderdeel van deze strategie vormt de recent opgeleverde website hollandhightech.nl.

Via het postennet van de overheid (innovatie-attachés, economische afdelingen van ambassades en NFIA) wordt de economische diplomatie afgestemd op wat het bedrijfsleven nodig heeft. Marc Hendrikse, lid van het topteam HTSM en verantwoordelijk voor het internationaliseringsoffensief: “We vragen aan ambassades aan te geven hoe zij de branding in hun land gaan uitwerken en welke activiteiten zij gaan plannen.

De conceptjaarplannen moeten zo vroeg mogelijk worden gecommuniceerd en afgestemd met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid.  Zo kunnen bedrijfsleven en kennisinstellingen tijdig aanhaken op initiatieven.” Het topteam HTSM vraagt het rijk om de Holland High Tech brandingcampagne ‘in cash en in kind’ te blijven ondersteunen.

Eerste tastbare resultaat

Op de Hannover Messe (23-27 april 2012) hebben bedrijven en kennisinstellingen zich voor het eerst gezamenlijk gepresenteerd met een 'Holland High Tech House’. Het rapport Internationaliseringsoffensief Topsector HTSM is mede tot stand gekomen dankzij de beleidsafdeling Internationaal Ondernemen van FME.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!