Topsector Logistiek gaat met jaarcongres voor ‘Futureproof Logistics’

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TKI Dinalog

In de naam van het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017 resoneert haar ambitie: Futureproof Logistics. De Topsector presenteerde een aantal harde én heuglijke feiten.

Topsector Logistiek gaat met jaarcongres voor ‘Futureproof Logistics’

Ruim 800 bezoekers bogen zich in Studio’s Aalsmeer over vragen als: Hoe kunnen we de groeiende stad duurzaam bevoorraden? Hoe kan de logistiek zijnproductiviteit met een factor 6 verbeteren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? 

Annual Outlook City Logistics

De eerste verkenning naar de toekomst van het bevoorraden van steden is getoond aan de stakeholders. De maatschappelijke eisen aan stedelijke logistiek zijn divers en soms tegenstrijdig: om te beginnen meer service, maar tegelijkertijd ook minder uitstoot en minder luchtvervuiling en minder congestie.

Meer dan 12 deelsegmenten zijn geanalyseerd: wat is de vervoersvraag, hoe zit de keten in elkaar, hoe groot is de uitstoot, welke effecten hebben automatisering, robotisering en The Internet of Things, hoe ver is de technologische ontwikkeling, en wat is het verschil tussen grote steden en kleine steden? En vooral: hoe bereiken we de gewenste Factor 6 reductie van uitstoot in 2050? De meest kansrijke ontwikkelstappen per segment zijn getoond. Zo is zichtbaar dat de thuisbelevering van pakjes niet alleen veel kleiner is dan iedereen dacht, maar zich ook razendsnel in de goede richting ontwikkelt.

In een heel groot segment als de bouw zijn grote stappen te maken door in aanbestedingen uitstootreductie als gunningscriterium te gebruiken, wat nog kosten reduceert ook. Het doel is dat het komende half jaar door discussie en nieuwe inzichten een verbeterde Outlook in 2018, en nog een keer in 2019 kan worden gepresenteerd. De Topsector Logistiek publiceert het rapport begin april.

Keynotes

Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert de fietswet: “Als alles op je afkomt, zit je op de verkeerde weghelft”. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft DGB daarom een stevige agenda op het gebied van infrastructuur, innovatie, stedelijke bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, mainports en corridors en verkeersveiligheid.

Ylva Poelman, alias de ‘bionische vrouw’ wees op het ongekende arsenaal aan innovatie-ideeën die de natuur ook de logistiek de bieden heeft. Van de vleermuis die de drone leert wat navigeren is, tot de spreeuwenzwerm als toppunt van zelforganisatie.

Neutraal Logistiek Informatie Platform

Het iSHARE-project – een vernieuwend project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) van de Topsector Logistiek – bereikt op 16 maart met de officiële overhandiging van de eerste resultaten van de co-creatiefase een belangrijke mijlpaal. Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen uit de logistieke sector in het iSHARE-project gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het vanaf januari 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. De logistieke sector is hiermee een grote stap dichterbij drempelloos data delen.

Connekt Inspiratiecafé

Tijdens het Connekt inspiratiecafé lanceerde Connekt de Dutch Mobility for Society Challengevoor de categorie logistiek. Met deze competitie wil Connekt bedrijven, kennisinstituten, studenten en burgers uitnodigen tot creatieve ideeën voor mobiliteitstoepassingen, als oplossing voor sociale vraagstukken.

Voor meer informatie en bevindingen van het jaarcongres kan de website van TKI Dinalog worden geraadpleegd.

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!