Topsectoren krijgen extra geld beschikbaar

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Het kabinet gaat de komende jaren extra geld uittrekken voor onderzoek in de topsectoren. Ook voor innovatie in het mkb én fundamenteel wetenschappelijk onderzoek komt extra budget.

Topsectoren krijgen extra geld beschikbaar

Dat schrijven minister Kamp en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de minister het topsectorenbeleid krachtig voortzet. Dat geeft vertrouwen en de nodige ruimte om de ambities van het kabinet te bewerkstelligen, aldus de ondernemersorganisaties.

NWO: 100 miljoen euro extra

Het kabinet gaat de bijdrage aan de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vanaf 2014 jaarlijks met 25 miljoen euro verhogen. Het bedrag loopt op tot 100 miljoen euro in 2018, aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Topsectoren: 50 miljoen euro extra

Voor onderzoek binnen de topsectoren komt er eenmalig een bedrag van 50 miljoen euro bij in de jaren 2014-2016. Hierdoor kan het structurele NWO-budget op peil blijven. De organisatie kan dan de afgesproken bijdrage van 275 miljoen euro aan de topsectoren blijven leveren. Alle betrokken partijen moeten wel heldere spelregels opstellen voor de samenwerking, in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Dat stelt Kamp als voorwaarde. De ondernemersorganisaties hadden eerder al aangedrongen op deze spelregels. Ze zijn blij dat de minister het vertrouwen geeft aan de kenniscoalitie om daar samen afspraken over te maken. Die groep bestaat uit MKB-Nederland en VNO-NCW, TNO, NWO, KNAW, VSNU en de HBO-Raad.

'Cruciaal' mkb: 7 miljoen euro extra

Het midden- en kleinbedrijf is volgens het kabinet cruciaal voor innovatie. En voor de versterking van de economie. Hiervoor ontwikkelt EZ een mkb-innovatieregeling in de topsectoren die zaken als vouchers en haalbaarheidsstudies mogelijk maakt. Om de aansluiting van het mkb bij de topsectoren te versnellen, wordt het budget verhoogd van 15 naar 22 miljoen euro.

Europese programma's: 53 miljoen euro extra

Om Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven in staat te stellen om mee te doen in Europese onderzoeks- en innovatieprogramma's, is nationale cofinanciering nodig. Het kabinet wil daarom structureel 53 miljoen euro investeren in verschillende Europese programma's. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ook hier blij mee. Nederlandse investeringen worden ook vaak ruimschoots terugverdiend.

Ambities kabinet

Het kabinet kiest met deze financiële toezeggingen onverkort voor het topsectorenbeleid. Volgens Kamp en Dekker begint het beleid vruchten af te werpen. Het is de ambitie van dit kabinet dat Nederland tot de meest concurrerende kenniseconomieën (top-5) ter wereld blijft behoren. Ook de Nederlandse wetenschap moet mondiaal de huidige leidende positie (top-3) behouden. Daarvoor is duurzame groei en vernieuwing nodig.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!