"Topsectoren moeten Centres of Expertise krijgen"

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Mininsterie van OCW

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek adviseert om voor alle topsectoren, alsmede voor de sectoren onderwijs en gezondheidszorg een Centre of Expertise, waar bedrijfsleven en hogescholen hun krachten bundelen, toe te kennen.

"Topsectoren moeten Centres of Expertise krijgen"

Dat staat in een advies van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek aan staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zijlstra liet doorschemeren dat hij de adviezen in grote lijnen zal volgen.

De ministeries van OCW en EL&I trekken tot 2017 jaarlijks  21 miljoen euro uit voor 'Centres of Expertise'. In deze centra werken hogescholen en het regionale bedrijfsleven samen aan praktijkonderzoek. Volgens de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek voldoen 18 van de 40 ingediende voorstellen voor zulke centra aan de eisen. Voor deze 18 centra is er jaarlijks  1 miljoen euro beschikbaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!