'Topsectorenbeleid moet op cruciale punten verbeterd worden'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW

VNO-NCW vindt, net als dertien grote bedrijven, dat minister Kamp stappen moet zetten om het topsectorenbeleid op cruciale punten te versterken.

'Topsectorenbeleid moet op cruciale punten verbeterd worden'

Met name de succesvolle integratie van de technologische topinstituten is in het nieuwe topsectorenbeleid in sommige sectoren nog onzeker. Daar moet het departement snel mee aan de slag. In een aantal sectoren, zoals in de high tech, zijn al wel goede stappen gezet. De ondernemingsorganisatie sluit zich daarmee aan bij de dertien bedrijven die hierover een brief aan de minister van Economische Zaken hebben geschreven.

Continuïteit beleid

VNO-NCW noemt het zeer positief dat onder dit kabinet het topsectorenbeleid wordt voorzet. 'Nederland heeft na jaren eindelijk weer een echt industriebeleid. Dat moeten we wat mij betreft jarenlang voortzetten. En niet per vier jaar of twee -als we de politieke cyclus van de laatste tien jaar vasthouden- veranderen. Continuïteit is voor echte vernieuwing van groot belang', aldus VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes.

Dinsdag benadrukte de AWT (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid) dat net als in Duitsland continuïteit in beleid van groot belang is. Ook het Rathenau Instituut, dat begin januari een rapport presenteerde over publiek-private samenwerking in het kader van het topsectorenbeleid, denkt hier net zo over.

Industriegestuurde aanpak

Maar daarbij is het wel van belang dat er sprake moet zijn van een industriegestuurde aanpak. De bedrijven vinden de werkwijze van de tti's, die bewezen succesvol is gebleken, hiervan een goed voorbeeld en van essentieel belang voor het topsectorenbeleid. Ook VNO-NCW hamert hier al sinds de start van het topsectorenbeleid op.

Meerjarenplan

VNO-NCW drong er bij minister Kamp al eerder op aan om begin 2013 met een meerjarenplan te komen. Het is voor het bedrijfsleven namelijk van groot belang dat er meer duidelijkheid komt over het publieke commitment, alvorens zij beslissen over investeringen. De ondernemingsorganisatie pleitte ook al eerder voor een zorgvuldige transitie van succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals de technologische topinstituten, naar het topsectorenbeleid. Dat vraagt volgens VNO-NCW om heldere spelregels over de inzet van middelen van onder andere NWO, dat geld verstrekt aan wetenschappelijk onderzoek, en onderzoeksinstituut TNO. Maandag volgt hierover een gesprek met de minister, de boegbeelden van de topsectoren en de kennisinstellingen.

Vruchten afwerpen

VNO-NCW hoopt dat minister Kamp op korte termijn gehoor wil geven aan de oproepen van het bedrijfsleven. Het topsectorenbeleid begint immers vruchten af te werpen. Zo gaan zeven farmaconcerns een deel van hun onderzoeksactiviteiten naar nieuwe medicijnen samenbrengen in het Life Sciences Park Oss. 'Dat zorgt niet alleen voor innovatie, maar ook voor inkomsten en banen', reageerde Kamp vandaag verheugd.

Briefschrijvers

De brandbrief aan minister Kamp is ondertekend door AkzoNobel, Dow Benelux, DSM, Fokker, FrieslandCampina, Lanxess Elastomers, Lawter, Pacques, Rijk Zwaan, Sabic, Tata Steel, Teijin Aramid en Unilever.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!