Topsectorenbeleid positief voor MKB

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland herkent zich niet in het soms geschetste beeld dat het innovatiebeleid van minister Verhagen niet goed zou liggen bij mkb-ondernemers. Zijn leden zijn ‘vol lof’ over het topsectorenbeleid, zo betoogt hij vandaag in het Financieele Dagblad.

Topsectorenbeleid positief voor MKB

Het innovatiebeleid van minister Verhagen zou volgens sommigen niet goed bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Vooral grotere bedrijven zouden hiervan profiteren, ten koste van de kleintjes. Ik herken dat beeld, zoals onlangs geschetst in het FD, helemaal niet.

Mijn leden zijn vol lof over het topsectorenbeleid, dat juist kleine ondernemingen kansen en erkenning biedt. Maar liefst 1.000 mkb- bedrijven zijn betrokken bij de innovatiecontracten tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Juist een betere aansluiting op kennis is voor het MKB van belang.

Innovatiebeleid topsectoren

Het kabinet trekt €2 miljard uit voor de topsectoren, de bedrijven hebben zich voor €1,5 miljard verbonden. Het nieuwe innovatiebeleid van dit kabinet is volgens mij zeker voor het mkb kansrijk.

Zo zijn ingewikkelde subsidies omgezet in regelingen die voor alle innovatieve bedrijven toegankelijk zijn, groot en vooral klein. Tegenover het schrappen van €300 miljoen aan innovatiesubsidies staat 600 miljoen extra aan fiscale innovatie faciliteiten voor het bedrijfsleven.

Daarnaast blijft de WBSO (subsidie op loonkosten onderzoekers), ondanks een forse toename in het gebruik, op niveau van voor de crisistijd. Ruim 70% van het geld gaat naar het mkb (600 miljoen per jaar).

Bovendien ontbrak in het oude beleid een regeling voor andere kosten dan loonkosten. Daarin wordt nu voorzien door de zogenoemde RDA (fiscale aftrek voor onderzoek en ontwikkeling). Dat is ook voor het mkb van belang. Bedrijven die verlies lijden, kunnen het voordeel dat deze regeling oplevert wel 9 jaar meenemen.

MKB+ Innovatiefonds

Ook biedt MKB+ innovatiefonds (€500 miljoen) ondersteuning bij de financiering van innovatieve projecten. Ook voor risicovolle projecten, die pas na verloop van tijd winst opleveren. Dit leidt tot een oplossing voor de behoefte aan financiering, wat bij veel bedrijven speelt. Het fonds is ‘revolverend’, dus opbrengsten vloeien terug. Dat is goed voor weer andere kandidaten.

Een belangrijk element in het topsectorenbeleid is het beter richten van de publieke kennisinstellingen op de vraag van het bedrijfsleven. Via innovatiecontracten stellen ze samen een innovatieagenda op. De mkb-deelname aan deze contracten (1.000 bedrijven) ziet er goed uit.

Het topsectorenbeleid is meer dan innovatiebeleid en kijkt naar knelpunten van het mkb. Denk aan onderwijs, de overheid als launching customer, handelsmissies en wet- en regelgeving.

Topsectoren en het MKB

Natuurlijk hebben we als mkb-ondernemers nog aandachtspunten. Ik vind het heel belangrijk dat de RDA+ (aftrek die innovatiecontracten moet stimuleren) ook verliesgevende en startende bedrijven stimuleert te investeren. Dat kan via de loonbelasting. Gelukkig heeft de minister toegezegd daarnaar te kijken.

De topsectorenbeleid van het kabinet heeft heel veel positieve energie losgemaakt bij mkb-ondernemers, getuige ook hun inbreng. Wwaar het ons ook om gaat is dat Nederland zijn economische sterktes –en die hebben we gelukkig – benut en uitbreidt om een duurzame, innovatieve speler van wereldklasse te blijven in de mondiale economie. We kunnen onze boterham (en welvaart) als klein land alleen daar verdienen. Dat is onze focus.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!