Traject nieuwe bedrijventerreinenvisie Eindhoven op stoom

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Eindhoven

In april 2015 is de gemeente Eindhoven gestart met het opstellen van een nieuwe bedrijventerreinenvisie. Een actuele, breed gedragen visie, waarmee de gemeente samen met partijen in de stad werkt aan sterke bedrijventerreinen met toekomstwaarde.

Traject nieuwe bedrijventerreinenvisie Eindhoven op stoom

Immers, de bedrijventerreinen zijn een fundamentele pijler onder de (Brainport)economie van Eindhoven en regio.

Op dit moment is het traject vol op stoom. Er is een uitgebreide foto gemaakt van de functie, prestaties en waarde van de diverse bedrijventerreinen en de marktontwikkelingen zijn in beeld gebracht. In diverse consultatiesessies helpt ‘de stad’ – meerdere stakeholders met allen een visie op bedrijventerreinen – de gemeente om deze informatie verder uit te diepen en richting te geven aan de nieuwe visie.

Op 8 juni 2015 organiseerde de gemeente Eindhoven een goed bezochte eerste consultatiesessie met de stad. Hiervoor waren ondernemersverenigingen zoals Stichting OVE (Stichting Ondernemersverenigingen Eindhoven en Omstreken), bedrijven, intermediairs (makelaars, ontwikkelaars, beleggers), bedrijventerreinexperts, gericht uitgenodigd. In deze bijeenkomst werden de eerste indrukken gedeeld over de Eindhovense bedrijventerreinen en werd er gesproken met de aanwezigen over de onderwerpen die zij graag in de visie terug zien komen. Thema’s die werden geagendeerd en uitgewerkt zijn o.a. logistiek, zware bedrijvigheid versus verkleuring, campussen, start-ups, binnenstedelijke terreinen en regionale samenwerking.

De gemeente besprak de oogst van 8 juni met diverse expertgroepen op het gebied van o.a. bedrijventerreinen, logistiek, zware bedrijvigheid en campussen. Daarnaast zijn er verschillende andere consultatiemomenten geweest met onder meer Stichting OVE, de klankbordgroep van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders

De gemeente werkt deze zomer hard door aan de eerste contouren voor de visie. Op 9 september wordt er een volgend breed consultatiemoment georganiseerd, zodat ‘de stad’ feedback en richting kan geven op deze contouren. De gemeente zal een verscheidenheid aan partijen hiervoor gericht uitnodigen. Met de input die zij geven, wordt dan de definitieve visie opgesteld.

Het is de bedoeling dat de nieuwe visie in oktober 2015 klaar is. Dan kan het besluitvormingstraject gestart worden.

Wat heeft u er zoal aan?

  • U kunt op de eerste rang uw invloed uitoefenen op de nieuwe bedrijventerreinenvisie;
  • U werkt aan sterke bedrijventerreinen met toekomstwaarde in Eindhoven;
  • U komt in gesprek met collega-ondernemers, marktpartijen, bedrijventerreinexperts, gemeente Eindhoven en anderen.

Voor de begeleiding van het proces en het opstellen van de visie krijgt de gemeente hulp van de Stec Groep. Als u meer informatie wilt of vragen heeft kunt u contact opnemen met Peter Vloet, accountmanager bedrijventerreinen van de gemeente Eindhoven (p.vloet@eindhoven.nl / 040 - 238 63 31).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!