Transfer pricing in tijden van recessie.

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Brabantse Sociëteit voor internationaal zakendoen

Vennootschappen binnen een internationale onderneming worden geacht onderling handel te drijven als ware het onafhankelijke ondernemingen.

Dit is de essentie van de Transfer Pricing.
Door winst van de onderneming juist in deze tijd te heralloceren zijn er mogelijkheden om het netto resultaat en de liquiditeitspositie te verbeteren.
Daarnaast let de Belastingdienst juist in deze tijd scherper op deze prijsstelling.

Onderbouwing Transfer Pricing stelsel.

De laatste jaren is de fiscus in toenemende mate alert op situaties waar Transfer Pricing vraagstukken spelen.
De fiscus is bekend met de mogelijkheden voor een concern en doet daarom vaker specifiek onderzoek naar Transfer Pricing.
Bij een boekenonderzoek wordt - indien van toepassing – hieraan nagenoeg altijd aandacht besteed.
Het is dan ook belangrijk de vraag inzake Transfer Pricing in de aangifte vennootschapsbelasting correct in te vullen en daarnaast de wijze waarop het Transfer Pricing stelsel tot stand is gekomen goed te documenteren.
Dit kan op eenvoudige wijze en zorgt voor een goede uitgangspositie bij een eventuele controle.

Aandachtspunten in tijden van recessie

Onderlinge verrekenprijzen die binnen de onderneming zijn bepaald in tijden van een bloeiende economie, kunnen in het huidige economisch klimaat resulteren in een prijsstelling die niet langer zakelijk is.
Heroverweging van systemen en winstmarges is daarom nu raadzaam.
Door resultaat anders toe te rekenen kan uw onderneming per saldo een voordeel behalen.
Hier twee voorbeelden.

· Door aanpassing van uw businessmodel aan de huidige economische toestand kunnen verantwoordelijkheden van vennootschappen binnen concern zodanig wijzigen dat een andere transfer pricing methode gewenst is.
Voorbeelden: het veranderen van centraal aangestuurde werkmaatschappijen naar volledig zelfstandig verantwoordelijke werkmaatschappijen kan helpen de verliezen van het hoofdkantoor te beperken,
het verlagen van de handelsmarge voor buitenlandse distributeurs is onder omstandigheden denkbaar ingeval geconsolideerd verlies wordt geleden.

· Met het feit dat banken thans minder makkelijk geld uitlenen en hogere risicopremies in rekening brengen, dient bij uw interne financiering rekening gehouden te worden.
Indien het interne rentepercentage is gesteld op de "Euribor" vermeerderd met een beperkte marge voor het risico en de kosten van dienstverlening,
dient thans te worden bezien of de risicopremie wellicht naar boven bijgesteld moet worden.

Meer weten? Meld u aan voor transfer pricing seminar via http://www.mazars.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!