Transfercentrum West-Brabant open

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Alphen-Chaam

Transfercentrum West-Brabant heeft vandaag woensdag 1 mei, de deuren geopend voor een vloeiende overgang van werk naar werk binnen de eigen regio.

Transfercentrum West-Brabant open

Dit eerste Transfercentrum is onderdeel van Arbeidsmobiliteitscentrum West-Brabant (ACE) en staat model voor een toekomstig landelijk netwerk van regionale transfercentra. Op donderdagmorgen 6 juni komt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar Etten-Leur om het Transfercentrum officieel te openen.

Het door enthousiasme omgeven West-Brabantse arbeidsinitiatief staat, sinds het recent gepresenteerde sociaal akkoord, volop in de landelijke schijnwerpers. Als schoolvoorbeeld van gelijkwaardige samenwerking op de regionale arbeidsmarkt met winst en toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen; werknemers, werkgevers en overheid.

Verhogen arbeidsparticipatie

Andreas van den Goorbergh is werkgever en stuwende kracht achter ACE. Samen met Jaap Jongejan is hij initiatiefnemer van het Transfercentrum. Jongejan: “Alles draait om het helpen van mensen van werk naar werk, zonder dat ze terugvallen naar een uitkering. Mensen die door reorganisatie of, om wat voor reden dan ook, hun baan verliezen, worden verder geholpen naar duurzame werkzekerheid”.

Duizend werkgevers en 65.000 werknemers in West-Brabant, werken sinds 2008 samen binnen ACE. De missie van ACE is het verhogen van de arbeidsparticipatie in de regio. Binnen ACE delen werkgevers HR-kennis en wisselen ze, op respectvolle wijze, medewerkers uit. Van werk naar werk, binnen het netwerk, ongeacht de duur of reden.

Alle partijen op één lijn

Van den Goorbergh: “Het is een samenwerking van werkgevers, werknemers en professionele HR-dienstverleners, ondersteund door de overheid. Het Transfercentrum is de brug van werk naar werk. De vraag naar werk is hierbij leidend. Medewerkers komen niet in een uitkeringssituatie terecht, maar krijgen binnen het netwerk opleiding, begeleiding, werkervaring en inkomen”.

Het Transfercentrum zal in de komende vijf jaar volwassen worden. Er is een brede samenwerking en betrokkenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werkgeversverenigingen AWVN en BZW, werknemersvereniging CNV, Regio West-Brabant en de Universiteit van Tilburg.

Van den Goorbergh: “Er is de komende vijf jaar nog veel werk te verzetten. Regelgeving en cultuur dragen vaak niet bij aan mogelijk maken van een vloeiende overstap van werk naar werk. Maar het is een allesbepalende sprong in de goede richting dat alle belanghebbenden: werkgevers, werknemers en overheid, nu op één lijn zitten en één gezamenlijk doel hebben: duurzame arbeidsparticipatie in de regio.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!