Transportsector zwaar getroffen door verhoging brandstofaccijnzen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: BZW

Niet alleen de pomphouders in de grensstreek worden zwaar getroffen door de verhoging van de brandstofaccijnzen. Ook de voor Zuid-Nederland zo belangrijke transportsector krijgt zware klappen te verduren.

Transportsector zwaar getroffen door verhoging brandstofaccijnzen

BZW vindt dit een slechte zaak en wil aansturen op een vervroegde evaluatie van de maatregel die per 2014 is ingevoerd.

BZW vindt dat de fiscus met de laatste verhoging van de brandstofaccijnzen veel te ver is doorgeschoten. BZW-voorzitter Peter Swinkels: “Nederland is tenslotte geen eiland maar heeft veel grensgebieden. Daardoor kan dit land het zich niet permitteren om zover uit de pas te lopen met omringende landen. De negatieve effecten waren al groot en worden nu wel erg omvangrijk. Er is nog meer brandstoftoerisme ontstaan van zowel bedrijven als particulieren met als gevolg inkomstenderving voor ondernemers en uiteindelijk ook voor de overheid.”

BZW vindt het onbegrijpelijk dat de overheid opnieuw een accijnsverhoging op de brandstof heeft ingevoerd met ingang van dit jaar en ziet het als het spreekwoordelijke paard achter de wagen spannen.

Miljoenen minder omzet

Niet alleen de brandstofverkopers en de daarmee samenhangende werkgelegenheid lijden schade. Volgens BZW dreigt een hele branche in Zuid-Nederland om zeep te geholpen te worden. Noord-Brabant en Zeeland zijn in economisch opzicht in een heel belangrijke mate afhankelijk van de logistiek en de transportsector wordt hard getroffen door deze lastverzwaring.

De extra lasten worden weliswaar (deels) doorberekend, maar de winstgevendheid van ondernemingen zal per saldo weer afnemen. Swinkels: “Dat is een ongelukkige situatie, net nu de economie weer een beetje lijkt op te krabbelen. Uiteindelijk betaalt de consument de rekening. Maar ook BV Nederland bereikt niet het gewenste effect want die loopt op deze manier miljoenen aan omzet en opbrengsten mis.”

Evaluatie op komst

De staatssecretaris heeft inmiddels op vragen van de Tweede Kamer een evaluatie toegezegd. Hij laat hiermee in ieder geval zien niet blind te willen zijn voor de bezwaren. BZW zal in samenwerking met moederorganisatie VNO-NCW de druk verder opvoeren en informatie verzamelen voor deze evaluatie. Bovendien steunt de BZW de inmiddels door brancheorganisaties bepleite vervroeging van de evaluatie. Nog een half jaar wachten veroorzaakt onnodig meer leed.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!