Tuinbouwgebieden aantrekkelijker voor verhuizende bedrijven

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten willen onder voorwaarden woningbouw toestaan in de twee concentratiegebieden voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt, bij Huissen-Bemmel en in de Bommelerwaard.

Tuinbouwgebieden aantrekkelijker voor verhuizende bedrijven

GS verwachten dat de herstructurering van de tuinbouw hiermee soepeler kan worden uitgevoerd. Twee nieuwe structuurvisies, waarin het nieuwe beleid voor deze gebieden is opgenomen, gaan in juli en augustus de inspraak in.

De twee structuurvisies, een voor de glastuinbouw in Huissen-Bemmel en een voor de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard én een wijziging van de Ruimtelijke Verordening Gelderland zijn door Gedeputeerde Staten op 21 juni in ontwerp vastgesteld. Van 4 juli tot en met 28 augustus is de wettelijke inspraakperiode. De stukken kunnen vanaf 4 juli bekeken worden in de gemeentehuizen, het provinciehuis en op deze website. In het najaar nemen Provinciale Staten een besluit.

Drie wijzigingen in het beleid
Met het nieuwe beleid komt GS tegemoet aan de wensen van de tuinders. De structuurvisies zijn opgesteld in overleg met de betreffende gemeenten. In de structuurvisies staan drie belangrijke wijzigingen vergeleken met het in 2005 vastgestelde Streekplan:

•In bepaalde gevallen, als dit bijdraagt aan de realiseren van de glastuingebieden, mogen er woningen worden gebouwd.
•De concentratiegebieden zijn iets verkleind. 
•Binnen de concentratiegebieden wordt nu onderscheid gemaakt in gebieden die in meerdere of mindere mate geschikt zijn om glastuinbouwbedrijven naartoe te verplaatsen.
Concentratiegebieden
Om deze bedrijfstak te ondersteunen en tegelijkertijd een mooi landschap te realiseren is in 2005  besloten om glastuinbouwbedrijven en ook de bedrijven die paddenstoelen kweken bij elkaar te plaatsen in speciaal daarvoor aangewezen gebieden in Gelderland. Dit bevordert ook kennisontwikkeling en vernieuwing bij de bedrijven.

Herstructurering
Bedrijven die naar de concentratiegebieden verhuizen krijgen financiële ondersteuning van de provincie. De aangewezen gebieden worden zo ingericht dat de ondernemers zo goed mogelijk hun bedrijf kunnen runnen. Door deze maatregelen wordt de regionale economie versterkt en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan de leefbaarheid van het platteland. De glastuinbouw en de paddenstoelenteelt zijn belangrijke economische sectoren voor Gelderland.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!