Twee derde Overijsselse bedrijfsleven kampt met wegvallen orders

Maar liefst 70% van de ondernemers in Overijssel geeft aan dat er sprake is van zowel acute orders, als op de lange termijn. De horeca heeft hier het meeste last van. Dat blijkt uit de eerste Corona ondernemerspeiling.

Twee derde Overijsselse bedrijfsleven kampt met wegvallen orders

De peiling is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en de provincie Overijssel. Bijna 800 ondernemers hebben de enquête ingevuld. Het onderzoek biedt inzicht in de stand van zaken bij Overijsselse ondernemers. Dit is belangrijk om te bepalen hoe gezamenlijk stappen kunnen worden gezet naar meer perspectief en herstel van de regionale economie. Daarvoor is input van ondernemers die direct getroffen zijn door de crisis van grote waarde. 

Impact coronacrisis

Uit het onderzoek blijkt verder dat 25% van de ondernemers verwacht dat er problemen komen met de aanvoer van bijvoorbeeld goederen en grondstoffen. Dit zou kunnen betekenen dat er in het najaar ook in andere sectoren problemen kunnen komen. 

Zestig procent van de ondervraagden geeft aan investeringen uit te stellen in verband met de coronacrisis. Vooral onder bedrijven met meer dan 250 werknemers speelt dit. Dit heeft gevolgende in de hele economische keten. 

Meer dan de helft van de bedrijven maakt inmiddels gebruik van de landelijke noodmatregelen, zoals de NOW-regeling (36%) en de mogelijkheid tot uitstel van het betalen van belastingen (29%). Over de aangeboden maatregelen zijn de ondernemers gematigd positief. De belangrijkste vraag die leeft is of de maatregelen voldoende zijn. Belangrijk is dat er maatwerk wordt getroffen. Bedrijven waar het nu nog relatief goed gaat, maken zich zorgen over het najaar. Ook dan moeten er hulpmaatregelen beschikbaar zijn, zo wordt aangegeven. 

Voortbestaan kleine bedrijven in gedrang

Een kleine meerderheid van bedrijven met minder dan 10 werknemers verwacht dat de coronacrisis de voortzetting van hun bedrijf bedreigt. Hierbij worden ook gedwongen ontslagen niet uitgesloten. De sectoren horeca, detailhandel en sport en recreatie worden het hardst getroffen. Bij grote bedrijven (>250 medewerkers) blijft het omzetverlies veelal beperkt tot maximaal 20%.

Perspectief

De afgelopen maanden lieten zien dat de coronacrisis veel innovatie bij ondernemers naar boven heeft gehaald. Ondernemers zochten elkaar op en namen initiatief om concrete acties op touw te zetten: koop lokaal, online platforms, afhaal- en bezorgdiensten, etc. Veel bedrijven hebben een slag moeten maken naar verdergaande digitalisering. De overheden hebben dat op verschillende manieren ook ondersteunt.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!