Twee dialoogrondes bij de Nieuwe Sluis Terneuzen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Portaal van Vlaanderen

Meer dan honderd waterbouwers en marktpartijen kwamen vandaag af op de marktconsultatie voor de zeesluis Terneuzen. De klus staat voor 920 miljoen euro op de begroting en komt november dit jaar op de markt als een d&c-contract.

Twee dialoogrondes bij de Nieuwe Sluis Terneuzen

Vooruitlopend op de aanbesteding organiseerde het Vlaams-Nederlands projectteam een marktdag om de stand van zaken en marktstrategie door te nemen. Daar waren vertegenwoordigers van alle grote bouwers op af gekomen zoals BAM, Max Bögl, Van Oord, Strukton, Heijmans en Hochtief. Ook partijen als Arcadis, NedMobiel, Mobilis, en Siemens waren aanwezig. Ze willen weten hoe het gaat met de trechtering van de twee dialoogrondes, de beschikbare bouw- en opslagplaatsen en of er een middendeur komt. “Risicovolle onderdelen zijn de deuren, met meerdere functies, de bascule bruggen, de kolk en de sloop van de oude Middensluis”, somt Peter Meesen van het technische team op. De stand van zaken is dat nog een ontwerpronde volgt op de drie die al achter de rug zijn.

Bezoek aan de sluis

Na het plenaire deel namen velen de gelegenheid te baat om de oude zeesluis te bezoeken en met eigen ogen de staat van de huidige sluizen te aanschouwen.

In het oog springen de vier palen op het sluizencomplex die de grootte van de binnenkant van de nieuwe sluis markeren. Daardoor is goed te zien hoeveel groter de sluis moet worden ten opzichte van de bestaande sluizen.

Het is inmiddels zeker dat de opdracht als een design & constructcontract op de markt komt. Vlaanderen ziet geen meerwaarde in een dbfm-contract en moet het merendeel van het budget ophoesten. Ook de discussie over de toepassing van emvi-criteria en de zwaarte daarvan is nog volop in discussie, blijkt uit de toelichting van contractmanager Frederic van Hoorebeke. “In november beginnen we met de selectie en na de eerste dialoogronde, begin 2016, willen we drie partijen overhouden die vanaf mei tot oktober aanschuiven bij de tweede dialoogronde. We verwachten november de inschrijving en zullen februari 2017 gunnen.”

Op de vragen uit de zaal hoe wordt geselecteerd en hoe zwaar de levenscyclusgedachte meeweegt, bleef het nog stil.

Versobering

Het project staat voor 920 miljoen euro op de begroting, waarvan 82 miljoen euro voor dertig jaar onderhoud. “Er is al voor 100 miljoen versoberd”, bevestigt projectdirecteur Eric Martijn. Daardoor is bijvoorbeeld geen geld voor een aparte spuicapaciteit, maar zal dat via de sluisdeuren gebeuren. Omdat de sluis onderdeel is van de primaire waterkering, mag in het stormseizoen maar zeer beperkt worden gewerkt. Martijn: “Hinder, de bouwfasering, validatie, maar ook de bestemming van de ontgraven grond zijn allemaal belangrijke discussiepunten bij de verdere uitwerking.”

Brussel

Nederland betaalt de vaste som van ruim 140 miljoen euro en ‘Brussel’ gaat waarschijnlijk tussen de 350 en 400 miljoen euro bijdragen. Vlaanderen draait op voor het leeuwendeel en draagt ook de uitvoeringsrisico’s. De sluis komt echter in Nederland en valt onder de Nederlandse bouwwetten en onteigeningsregels. De rechtspositie van het 32 kilometer lange kanaal – waarvan 16,6 kilometer op Nederlands grondgebied – is nog onderwerp van discussie.

Het kanaal tussen Gent en Terneuzen is tussen 1823 en 1825 gegraven. De eerste sluis (Middensluis) dateert van 1910. Eind jaren zestig werden daar nog twee sluizen aan toegevoegd.

Van de twaalf onderzochte varianten is er nu nog één over, waarvoor nog een ontwerp tracébesluit en mer-onderzoek moeten worden doorlopen. De zeesluis krijgt een betonnen bak van 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep en is straks geschikt voor grote zeeschepen van 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

De zeesluis komt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen en is van vitaal belang voor de bereikbaarheid van de havens in zowel Gent als Terneuzen, maar sluit ook aan op de binnenvaartroute naar Parijs. De nieuwe sluis komt tussen de Westsluis en Oostsluis. Veel bedrijfsgebouwen en woningen aan de Buitenhaven, Schependijk en Zeevaartweg moeten worden gesloopt. De gesprekken over de grondaankopen zijn in volle gang en vormen een potentiële bedreiging voor het kritieke tijdpad.

Meer informatie over Portaal van Vlaanderen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!