Twee Duurzaamheidsterren voor HAN opleiding Logistiek en Economie

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Hogeschool Arnhem Nijmegen

De HAN-opleiding Logistiek en Economie heeft als eerste opleiding in Nederland het 2-sterren Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs behaald.

Twee Duurzaamheidsterren voor HAN opleiding Logistiek en Economie

Op donderdag 11 november 2010 overhandigt stichtingsvoorzitter Ron Bormans namens  Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) het duurzaamheidkeurmerk aan docenten Tom Langerak en Frans Beijderwellen, tijdens de Landelijke Dag van de Duurzaamheid. 

Het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs is het bewijs dat deze logistieke opleiding duurzame ontwikkeling goed heeft ingebed in het onderwijs. In een uitgebreid onderzoek zijn de betrokkenen van de opleiding beoordeeld op een duurzamevisie en beleid, hun expertise, en hoe zij dit vertaald hebben in onderwijsdoelen en –methoden, onderwijsinhoud en resultaatmeting.

Het onderzoek laat zien dat studenten Logistiek en Economie van de HAN boven gemiddeld competent zijn op verschillende duurzaamheidaspecten. Studenten beoordelen het zeer positief dat docenten hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot duurzaamheid. Ook kwam bij het onderzoek naar voren dat de opleiding naast het verzorgen van duurzaamheid in het curriculum intensief betrokken is bij onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en logistiek. De samenwerking met de afdeling facilitaire zaken en ook de mogelijkheden die worden geboden door het management van de opleiding zijn tot slot als positief beoordeeld.

De opleiding ziet de twee sterren als een erkenning voor de huidige activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De focus op duurzaamheid wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Hiermee voldoet de opleiding ook aan  de wens van het beroepenveld om studenten voor te bereiden op een toekomst in de logistiek waar duurzame ontwikkeling een vanzelfsprekendheid is. 

Omdat de opleiding Logistiek en Economie twee sterren heeft behaald, voldoet zij daarmee ook aan de criteria die de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) hanteert voor het toekennen van het Bijzonder Kwaliteitskenmerk Duurzame Ontwikkeling aan een opleiding.

Meer informatie over HAN University of Applied Sciences:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!