Twente beter bereikbaar door verbreding A1

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

Tijdens het MIRT overleg is overeengekomen dat de A1 tussen Apeldoorn en Twente rond 2016 haar langverwachte capaciteitsuitbreiding krijgt.

Twente beter bereikbaar door verbreding A1

Verbreding A1 Apeldoorn - Twente versneld uitgevoerd

--------------------------------------------------------------------------------

Tot nu toe was de A1 nog niet in de planning van het Rijk opgenomen. Doordat de regionale partners 25 procent van de aanlegkosten op zich nemen is het Rijk bereid de A1 in het meerjarenprogramma voor 2020-2028 op te nemen. Het rijksgeld komt vanaf 2021 beschikbaar. Het geld van de provincies Overijssel en Gelderland en Regio Twente wordt gebruikt om de capaciteitsuitbreiding van de A1 te versnellen, waardoor omstreeks 2016 met het werk kan worden gestart.

Uitvoering
De komende periode worden de details over de capaciteitsuitbreiding verder uitgewerkt. In het najaar willen de minister en de besturen van de provincies Overijssel en Gelderland een overeenkomst ondertekenen waarin de definitieve afspraken over de planning, financiering en uitvoering van de capaciteitsuitbreiding A1 zijn vastgelegd

Verkeersdrukte
De A1 verbindt de economische gebieden in de Randstad, de Stedendriehoek en Twente onderling en met het Noord- en Oost-Europese achterland. Een goede doorstroming op deze economische route is daarom van essentieel belang. Ondanks een aantal korte termijnmaatregelen neemt de verkeersdruk op de A1, mede door het grote aanbod van vrachtverkeer, steeds meer toe.

Capaciteit
Het Rijk en de regionale partners hebben nu in een verkenning gezamenlijk vastgesteld dat al voor 2020 dermate grote knelpunten op de A1 ontstaan dat een structurele capaciteitsuitbreiding van de A1 noodzakelijk is. Daarbij gaat de voorkeur uit naar uitbreiding van de capaciteit naar 2x4 rijstroken tussen het knooppunt Beekbergen en de aansluiting Deventer-oost (incl. de brug over de IJssel) en een uitbreiding naar 2x3 rijstroken op het traject vanaf aansluiting Deventer-oost tot knooppunt Azelo.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!