Twente gaat voor ‘Smart Grids’!

  • Technologie
  • Bron: Regio Twente

Regio Twente wil samen met het Twentse bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen gaan inzetten op het ontwikkelen van intelligente energienetten

Twente gaat voor ‘Smart Grids’!

Dit zijn energiedistributiesystemen waarin vraag- en aanbod door ICT-techniek beter op elkaar afgestemd worden. De consument kan dan bijvoorbeeld elektriciteit op de goedkoopste momenten inkopen. Twente wil een voorloper worden op het gebied van intelligente energienetten. “Er is bij Twentse bedrijven en instellingen veel kennis op dit gebied. Bovendien werken overheden, bedrijven en instellingen binnen Twente al samen wanneer het gaat om energie en duurzaamheid. Intelligente netten bieden Twente grote kansen. We versterken onze positie als belangrijke kennisregio, het levert economische groei op en het draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzaam Twente”, aldus Roel Cazemier, portefeuillehouder Duurzaamheid van Regio Twente.

De vraag naar het efficiënt gebruik van energie neemt de komende jaren toe, vooral door de groei van energie uit alternatieve energiebronnen zoals zon- en windenergie. Die leveren geen continue energiestroom op. In de toekomst zal daarom de vraag naar energie het aanbod moeten volgen. Een intelligent net biedt de consument de mogelijkheid om bijvoorbeeld de wasmachine en de droger te laten draaien wanneer er veel energie beschikbaar is en de prijs dus laag is. Bijkomend voordeel is dat consument op een duurzamere manier met energieverbruik om kan gaan. Verder kan door intelligente elektriciteitsnetten het gebruik van elektrische auto’s worden bevorderd. Intelligente elektriciteitsnetten kunnen ook gecombineerd worden met andere energienetten in Twente zoals Warmtenet in Hengelo en een mogelijk biogasnetwerk in Almelo.

Bestaande initiatieven verbinden

In Twente zijn er al verschillende projecten en initiatieven op het gebied van energie, zowel bij de gemeenten als bij bedrijven en instellingen. Roel Cazemier: “Regio Twente wil een coördinerende rol spelen door bij het ontwikkelen van intelligente elektriciteitsnetten al deze projecten met elkaar te verbinden. We willen dan gebruik maken van bestaande kennis en kunde, bijvoorbeeld bij Saxion, UT en innovatieve bedrijven. Een voorbeeld van een bedrijf dat een belangrijke rol kan spelen is afvalverwerker Twence. Twence wekt energie uit afval op. De 14 Twentse gemeenten die aangesloten zijn bij Regio Twente zijn ook aandeelhouder van Twence. Twence kan een relevante rol spelen bij het ontwikkelen van intelligente elektriciteitsnetten.” Ook het kabinet zet de komende jaren in op de ontwikkeling van intelligente energienetten. Minister Verhagen van Economische Zaken stelt daar subsidies voor beschikbaar.

Twentse duurzaamheidsagenda

Duurzaamheid is een van de bestuurlijke ambities van Regio Twente. Bij duurzaamheid komen regionale kansen voor innovatie, economische groei en aandacht voor het milieu samen. Regio Twente ontwikkelt op dit moment een regiobrede duurzaamheidsagenda. Dit moet een door bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en overheden gedragen agenda worden waarin de visie en ambitie van Twente op het gebied van duurzaamheid verwoord staat.

Meer informatie over Regio Twente:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!