Twentse ondernemers willen Luchthaven Twente

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

De Reggeborgh Groep uit Rijssen is, mede namens een groep ondernemers uit Twente, in gesprek met Area Development Twente (ADT) over de ontwikkeling en exploitatie van Luchthaven Twente en het bijbehorend bedrijventerrein.

Twentse ondernemers willen Luchthaven Twente

Deze Twentse ondernemers, onder leiding van Dik Wessels, zijn bereid in deze economisch moeilijke tijden te investeren in luchthaven Twente. Ze zijn overtuigd van het belang van de luchthaven voor de regio. Naast de directe werkgelegenheid, biedt de luchthaven volgens Dik Wessels ook veel indirecte werkgelegenheid voor het omliggende gebied en biedt het een grote aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven om zich in Twente te vestigen. De luchthaven kan als een vliegwiel werken voor de economie van Twente. Vandaar dat deze groep ondernemers de luchthaven Twente een strategische pijler vindt voor de economische groei en de werkgelegenheid in de regio.

Volwaardige luchthaven

Door de ligging direct langs de A1 en de goede infrastructuur kan luchthaven Twente zich ontwikkelen tot een volwaardige luchthaven, zo stellen zij. Hierdoor wordt Twente een nog belangrijker logistiek knooppunt: per weg, spoor, water én door de lucht. Bovendien versterkt de luchthaven de positie van Twente in Nederland en Europa.

De interesse van Twentse ondernemers in de ontwikkeling en exploitatie van Luchthaven Twente is 21 januari bekend gemaakt door het bestuur van ADT.

Voorwaarden

De vorige fase van de aanbesteding voor Luchthaven Twente met drie gekwalificeerde partijen is op 3 december 2012 geëindigd zonder gunning. De aanbesteding van het project loopt onder verantwoordelijkheid van ADT nog door, binnen de kaders die gesteld zijn. Voorwaarde is dat daarbij niet wezenlijk wordt afgeweken van de voorwaarden die gesteld zijn in de gunningscriteria en de concessieovereenkomst. Deze zijn vorig jaar vastgesteld door gemeenteraad en Provinciale Staten.

Het overleg verkeert nog in een verkennende fase. Over de voortgang van het overleg zal begin februari meer informatie worden gegeven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!