Twentse projecten ondersteund door het Rijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Twente

Doordat Regio Twente en de provincie Overijssel investeren in de Agenda van Twente betaalt het Rijk mee aan allerlei projecten in Twente.

Twentse projecten ondersteund door het Rijk

 
Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage van de Agenda van Twente 2009-2010. Een aansprekend voorbeeld van deze gezamenlijke financiering is Hart van Zuid in Hengelo. De stationsomgeving van Hengelo wordt ontwikkeld tot een internationaal knooppunt met hoogwaardige huisvesting voor bedrijven, nieuwe kantoren, onderwijsinstellingen en culturele voorzieningen. Vanuit de Agenda van Twente wordt € 5,7 miljoen in Hart van Zuid geïnvesteerd. Het Rijk betaalt € 17,5 miljoen.

Een ander voorbeeld van een Agenda van Twente project waar het Rijk aan meebetaalt is de verbetering van de N18. Dit is de verbindingsweg tussen de steden Arnhem-Nijmegen en Twente. Toen Regio Twente en de provincie Overijssel geld beschikbaar stelden voor de aanpak van deze belangrijke verbinding kwam het Rijk ook over de brug met € 162 miljoen. Regio Twente investeert
€ 11,45 miljoen in de N18 en de provincie Overijssel € 24 miljoen. Daarbovenop komt nog een extra bedrag van € 3 miljoen uit de gezamenlijke Agenda van Twente.

Kennisregio
De Agenda van Twente is een ambitieus, langjarig investeringsplan met als belangrijkste doel het duurzaam en substantieel versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente. Twente is de tweede kennisregio van het land maar wil ook internationaal een vooraanstaande positie innemen.
“Met de Agenda van Twente laten we zien dat de 14 Twentse gemeenten binnen Regio Twente samen met de provincie Overijssel fors willen investeren in de toekomst van de regio. Dat is uniek voor Nederland. Door mee te betalen aan Twentse projecten onderstreept het Rijk het belang van Twente als tweede kennisregio van het land met innovatieve bedrijven op het gebied van high-tech. Ook het feit dat Twente het belangrijkste verkeersknooppunt is naar Oost- en Noord-Europa maakt dat het Rijk, Regio Twente en de provincie Overijssel als partners optrekken. Maar de tijden zijn veranderd; het rijk maakt een terugtrekkende beweging in de ondersteuning van regionale economieën. Daarom is het belangrijk dat regio en provincie blijven investeren in de toekomst van Twente. Zo tonen we onze kracht en zo blijven we een aansprekende partner voor het Rijk”, aldus Peter den Oudsten, voorzitter van Regio Twente.

Investeringen
De Agenda van Twente loopt tot 2017. De Regio Twente en de provincie Overijssel hebben samen
€ 130 miljoen beschikbaar gesteld voor de Agenda. €100 miljoen daarvan is bestemd voor het Innovatieplatform Twente (IPT). Dat platform brengt ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij elkaar die zich gezamenlijk richten op innovatie. De overige € 30 miljoen gaat naar andere duurzame en economisch aantrekkelijke projecten voor Twente. Naast de N18 en Hart van Zuid zijn dat bijvoorbeeld ook de A1 en de N/A35, de versterking van het toerisme, Arbeidsmarktplan Twente, het Internationaal Onderwijs en de Groene Poort. Recent is ook de voortgangsrapportage van de Innovatieroute van Twente over 2009-2010 uitgebracht.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!