Twentse steden aantrekkelijk om de vestigen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Twentse steden aantrekkelijk zijn om te wonen. Dit komt omdat zij belangrijke vestigingsfactoren hebben.

Twentse steden aantrekkelijk om de vestigen

Cultuur in de stad belangrijke vestigingsfactor Steden met cultuurhistorie, goede culturele voorzieningen en een natuurlijke omgeving zijn het meest aantrekkelijk om te wonen. Deventer scoort hierin op onderdelen minder goed dan Zwolle en de Twentse steden. De provincie Overijssel heeft dit onderzoek met een financiële bijdrage mede mogelijk gemaakt.

In samenwerking met de provincie heeft de gemeente Deventer laten onderzoeken wat het belang is van cultuur is voor de stad en de regio. Daarbij is een vergelijking gemaakt met steden in Nederland en Overijssel. Het onderzoek is uitgevoerd door de directeur van 'Atlas voor gemeenten' Gerard Marlet.

Cultuur maakt stad populair
Cultuur speelt een belangrijke rol in de concurrentiepositie van steden. Steden met een groot en gevarieerd aanbod aan cultuur, zijn populaire woonsteden. Daarbij gaat het vooral om cultuur in de vorm van podiumkunsten, historisch erfgoed en musea en ook om het voorzieningenniveau.

Deze steden hebben de grootste aantrekkingskracht op hoger opgeleiden en mensen uit de hogere inkomensgroepen. Die steden doen het om die reden ook economisch beter. Daar groeien bedrijven en vestigen zich (nieuwe) bedrijven.

Deventer
Hoe verhoudt dat aanbod zich tot dat in andere steden in Overijssel en de rest van Nederland? In het onderzoek wordt het aanbod in Deventer aan podiumkunsten en musea, maar ook filmhuizen, bioscopen, monumenten, evenementen, bibliotheken, boekwinkels en galerieën, vergeleken met dat in andere steden in Overijssel en de rest van Nederland.

Het aantal uitvoeringen in de podiumkunsten in Deventer is lager dan gemiddeld in de andere Nederlandse steden. Ook de Twentse steden hebben op dit punt gemiddeld genomen minder te bieden dan de overige steden in Nederland.
De hoeveelheid historisch erfgoed is in Deventer echter veel groter dan in de andere steden. Opvallend is ook het relatief grote aanbod aan filmhuizen, galerieën, boekhandels en bibliotheken in Deventer.
Het aanbod aan musea is in Deventer lager dan in de andere steden in Nederland.
De concurrentiepositie van Deventer ten opzichte van de andere Nederlandse steden is voornamelijk gebaseerd op een kwalitatief goede woningvoorraad in een stad met veel historie in een natuurlijke omgeving. Deventer is uitgeroepen tot groenste stad van Nederland 2010
Festivals en musea zijn vooral gericht op toeristen. Zij zijn geen reden voor mensen om in een bepaalde stad te gaan wonen, maar leveren een stad wel extra bestedingen van toeristen op. De grote evenementen in Deventer (Dickens Festijn, Boekenmarkt, Deventer Op Stelten) hebben landelijke uistraling.
Betekenis voor de regio
De podia en de theaters in Deventer zijn voor de inwoners van de omliggende gemeenten die binnen dertig minuten reistijd van de stad liggen heel belangrijk. In Hengelo en Enschede is die functie ongeveer gelijk, in Almelo kleiner. De regiofunctie van Zwolle is juist weer sterker dan die van Deventer.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!